+ Yorum Gönder
Atasözlerimiz ve Deyimler ve Atasözleri Forumunda Atasözlerinin Özellikleri Nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Atasözlerinin Özellikleri Nelerdir?
  Atasözlerinin Özellikleri Nelerdir?

  Bazı atasözleri gerçek, bazıları ise mecaz anlam-da, kimileri ise hem gerçek, hem mecaz (kinaye) anlamdadır.

  ÖRNEK

  Çalma elin kapısını, çalarlar kapını. (Gerçek anlam) Öfkeyle kalkan zararla oturur. (Gerçek anlam) Üzüm üzüme baka baka kararır. (Mecaz anlam) Yılanın başı küçükken ezilir. (Mecaz anlam)Dilin kemiği yoktur. (Hem gerçek hem mecaz anlam)Ağaç yaşken eğilir. (Hem gerçek hem mecaz anlam)

  2. Atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Bu nedenle sözcüklerin yerleri değiştirilemez, bu sözcüklerin yerlerine, eşanlamlıları getirilemez.

  ÖRNEK

  "Ev alma, komşu al." atasözümüz "Komşu al, ev alma." şeklinde söylenemez."Toprağı işleyen, ekmeği dişler." atasözü "Tarlayı iş-leyen, ekmeği dişler." şeklinde söylenemez.

  3. Atasözleri çıktıkları toplumların yaşayışını, gelenek göreneklerini, inanışlarını da ortaya koyar.

  ÖRNEK

  At sahibine göre kişner.Komşu hakkı, Tanrı hakkıdır.Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.

  4. Atasözleri genellikle cümle niteliğindedir.

  ÖRNEK

  işleyen demir ışıldar Kaçan balık büyük olur
  5. Atasözleri genellikle eylemlerin geniş zamana göre çekime girmiş biçimleriyle ya da emir kipinin ikinci tekil kişisiyle kurulurlar.

  ÖRNEK

  Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin Kedi, yavrusunu yerken sıçana benzetir.
 2. Mrtçlk
  Devamlı Üye

  Atasözleri geçmişten beri süregelen, herkesin bildiği, söyleyeni belli olmayan ve halka mal olmuş cümlelerdir. Atasözleri kalıplaşmıştır. Dolayısıyla özünde değişiklik meydana getirmek mümkün değildir.
+ Yorum Gönder


atasözlerinin özellikleri nelerdir,  atasözlerin özellikleri nelerdir,  atasözlerin özellikleri,  atasözünün özellikleri nelerdir,  atasözleri özellikleri nelerdir,  atasözlerinin özellikleri kısa