+ Yorum Gönder
Atasözlerimiz ve Deyimler ve Atasözleri Forumunda Yardımlaşma ile ilgili atasözünün anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Yardımlaşma ile ilgili atasözünün anlamı
  Kele, köseden yardım gelmez  Yardıma muhtaç olan kişi, ihtiyaç duyduğu şey konusunda kendi dururken başkasına yardım edemez. Kendi derdine çare bulamamış, kendi işini halledememiş ki, başkasına nasıl yardım etsin?

  Komşu komşunun külüne muhtaçtır
  Hayat şartları insanları bir arada yaşamaya zorunlu kılmıştır. Bir arada yaşama sosyal hayatı, sosyal hayat da karşılıklı olarak yardımlaşmayı beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla insan her meselesini tek başına halledemez olmuş, yakınındakine başvurmak zorunda kalmıştır. Bu bakımdan komşular birbirlerine en küçük şey için bile muhtaçtırlar. Çünkü en önemsiz şeyin yokluğu, büyük bir işin aksamasına yol açabilir.

  Veren eli herkes öper
  Cimri olmayan, ona buna yardım elini uzatan, eli açık olan, iyilik yapan kimseyi pek çok kişi sever; ona saygı duyar.

  Verirsen doyur, vurursan duyur
  Bir yardımda bulunacak, bir iyilik yapacaksanız bu mutlaka bir işe yaramalı; doyurucu ve karşı tarafın ihtiyacını giderici nitelikte olmalıdır. Çünkü gelişigüzel, baştan savma, yarı buçuk yapılan yardımlar pek işe yaramaz. Bir kavgaya tutuşmadan önce hasmını bu kavgadan haberdar etmek de mertlik gereğidir. Ansızın, habersiz saldırmak er kişiye yakışmaz.

  Yakın (hayırlı) dost (komşu), hayırsız akrabadan (hısımdan) yeğdir (iyidir).
  Sıkıntıya düşen kişi, öncelikle akrabalarından ilgi bekler, yardım ve iyilik umar. Ancak bu beklentileri boşa çıkmış, akrabaları yüzüne bakmamışlardır. Öte yandan dost ve komşuları onu yalnız bırakmamış, ilgi ve yardımlarını esirgememişlerdir. İşte bunun için hayırlı dost, hayırsız akrabadan daha iyidir.

  İyilik eden iyilik bulur
  Bir karşılık beklemeden yardım yapan, kayıran, yardımcı olan, yararlı işlerde bulunan kimse, hemen herkes tarafından sevilir. Günü geldiğinde iyilik görenler, bunun karşılığını ona iyilik yaparak öderler.

  Az veren candan, çok veren maldan
  Varolalı beri insan, insanın yardımına ihtiyaç duymuştur. Bu bakımdan ihtiyaç sahibine yardımda bulunmak bir insanlık görevi hâline gelmiştir. Kimi yoksul kimseler birilerine yardım ya da armağan olarak bir şey verirlerse (küçük de olsa) bu onlar için bir fedakârlıktır. Çünkü verdikleri şeyden kendilerinde de yok denecek kadar az bulunmaktadır. Dolayısıyla yardımları ya da armağanları yürekten, içten ve candandır. Bunun yanında zengin olanın yapacağı yardım, fakirin yaptığı yardımdan daha fazla olabilir. Ancak bu onun için fedakârlık sayılmaz. Çünkü ihtiyacından fazla olan malından vermiştir. Dolayısıyla verdiği malın yoksulluğunu çekmiyordur o.

  Yalnız taş duvar olmaz
  İnsanlar bir arada yaşamak zorundadırlar. Bu zorunluluk bir dayanışmayı, yardımlaşmayı gerekli kılar. Nasıl ki tek taşla duvar yapılamazsa, insanlar da tek başlarına tüm işlerinin üstesinden gelemezler. Dolayısıyla diğer insanlarla ilişki kurmak, işbölümü yapmak, iş birliğine geçmek durumundadır.

  Ne verirsen elinle, o gider seninle
  Yaşadığı sürece yoksula, yetime, yolda kalmışa yardım eden, onları doyurup giydiren ve gözeten kimse, bunların karşılığını öbür dünyada alacaktır. Hatta Yüce Allah, ona kat kat fazlasıyla verecektir.

  El eli yıkar, iki el de yüzü
  Toplu yaşama biçimi herkese bir görev yükler. Bu görevlerin yapılması bir yandan düzeni sağlar, bir yandan da sıkıntıların ortadan kalkmasını. Dolayısıyla karşılıklı yardımlaşma esasına dayalı bu görev iyilikleri çoğaltır, toplumu güçlü kılar.

  Dost dostun eyerlenmiş atıdır
  Hakikî dost, dostunun en sıkışık zamanında yardımına koşmaya hazır durumda bekler.

  Doğrunun yardımcısı Allahtır
  Hak ve adaletten kopmayan, işlerinde doğruluktan ayrılmayan kişiye Yüce Allah her zaman yardım eder.
 2. Mrtçlk
  Devamlı Üye

  Bir insan bir konuda yardıma ihtiyaç duyuyorsa o kişi kendisinden daha iyi durumda olan birinden yardım istemelidir. Kendisi gibi olan biri ona yardım edemez.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  İyilik Eden İyilik Bulur: Bir iş yaparken karşımızdakinden de iyilik beklememize gerek yoktur. Bizim iyilik etmemiz bir gün bu iyiliğin bize aynı kişiden veya bir başkasından herhangi bir şekilde geri döneceğine işaret eder.

  Komşu Komşunun Külüne Muhtaçtır: Komşuluk önemli bir müessesedir. Bir ihtiyacımız olduğunda veya yardımlaşmamız gerektiğinde ilk çalacağımız kapı komşumuzun kapısıdır. Bu karşılıklı bir durumdur.

  Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var: İnsan tek başına pek çok işi becerebilecek kapasitededir ancak bazı işler vardır ki en az iki kişi gerekir. Yani yardımlaşma olmadan her şeyi yapamayız. Birlikte daha kuvvetli olunur. Bir insan tek başına bir kalem kırabiliyorsa iki kişi olunca on tane kalem kırabilirler.

  Birlikten Kuvvet Doğar: Bu söz yukarıdaki ile hemen hemen aynı anlama gelmektedir. İnsanlar birlikte olduklarında daha çok kalem kırarlar örneği bunda da geçerlidir. Birlikte yapılan işler tek başına yapılan işlerden daha kısa sürede ve daha iyi sonuçlanır. Bunun yanında bazı işler tek başına yapılamaz bile.

  Hayırlı Dost Hayırsız Akrabadan İyidir: Hayırlı bir dost kimi zaman aileden öteye geçer. Hayırsız bir akrabadansa hiç kan bağımızın olmadığı fakat hayırlı olan bir dostumuzu tercih ederiz. Hayırsız bir akraba bize ne kadar yabancıysa hayırlı dost o kadar ailemizdendir

+ Yorum Gönder


yardımlaşma ile ilgili atasözleri kompozisyon,  yardımlaşma ile ilgili atasözleri,  yardımlaşma ile ilgili atasözleri ve anlamları kompozisyon