+ Yorum Gönder
Atasözlerimiz ve Deyimler ve Atasözleri Forumunda Başarı ile İlgili Atasözleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Başarı ile İlgili Atasözleri
  Başarı ile İlgili Atasözleri


  Alet işler, el övünür.
  (İnsan ne iş yaparsa yapsın, ne kadar usta olursa olsun, o iş için gerekli araç-gereç olmadan başarı elde edemez. Durum bu kadar açık olduğu hâlde, araç-gereci bir tarafa atıp kendi ustalığı ile övünmekten geri durmaz insanoğlu

  Araba ile tavşan avlanmaz.
  (Hemen her iş ayrı bir araç, yol ve yöntemi gerekli kılar. Başarıya ulaşılmak isteniyorsa o iş için uygun olanlar seçilmelidir. Eğer bunun dışına çıkılırsa başarıdan söz edilemez


  Ata eyer gerek, eyere er gerek.
  (Çıplak ata binmek oldukça zordur. Ata binmeyi kolaylaştıran eyerdir. Ancak bu yeterli değildir. Atın üzerinde oturacak kimse eyerin hakkını vermeli ve başarılı olmalıdır. Bunu da ancak yiğit olan yapar. Bir iş için de durum bundan farklı değildir. Yapılan işten verim alınmak isteniyorsa, önce işte kullanılacak araçlar sağlanmalı; sonra da iş ve araçlar işini iyi bilen, bunları kullanabilecek birine teslim edilmelidir.


  Bağlı koyun yerinde otlar.
  (Nasıl ki bağlı koyun, bağlı olduğu ipin izin verdiği sınırların dışına çıkıp otlayamıyorsa, kimi insanlar da ellerinde olan imkânın dışına çıkıp iş göremezler; ellerindeki imkân ne kadarsa o kadar başarılı olurlar. Fazla imkânlara kavuşmak, becerikli insanların daha verimli ve başarılı olmalarına kapı aralar. Bu sebeple onlara gerekli olan imkân ve fırsat verilmelidir.

  Danışan dağlar aşar, danışmayan yolda şaşar.
  (Bilmediğini başkalarına soran kimse, işi iyi ve çabuk bitirir. Fikir alışverişinde bulunmayanlar ise başarı elde edemezler.

  Demir tavında, dilber çağında.

  (Bir işin başarılması için, o an değerlendirilmesi gereken zaman dilimleri vardır.


 2. Mrtçlk
  Devamlı Üye

  Her konuda başarılı olmak zordur ve imkansızdır.Fakat her insanın başarılı olduğu bir konu vardır.Önemli olan hayatın genelinde başarı sağlayabilmektir.
+ Yorum Gönder