+ Yorum Gönder
Atasözlerimiz ve Deyimler ve Atasözleri Forumunda Kurt ile ilgili Atasözleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Börtecine
  Devamlı Üye

  Kurt ile ilgili Atasözleri
  Kurt ile ilgili Atasözleri  --------------------------------------------------------------------------------


  El ile oyun olmaz, kurt ile koyun olmaz.
  (ANADOLU)
  --------------------------------------------------------------------------------

  Goyuna gurt gelende, bir geçilini tapar.
  (AZERİ)
  --------------------------------------------------------------------------------

  Gözüm görmedikten sonra, isterse götümü (kötümdü) kurt (börü) yesin.
  (KIRGIZ)
  --------------------------------------------------------------------------------

  Gurtdan gorhan, goyun sahlamasun.
  (Kurttan korkan, koyun saklamasın.)
  (AZERİ)


  --------------------------------------------------------------------------------

  İl ogrısız bolmaz, tag börisiz bolmaz.
  (İl uğrusuz [hırsızsız, haydutsuz] olmaz, dağ kurtsuz olmaz.)
  (ESKİ TÜRK)


  --------------------------------------------------------------------------------

  Kazak, Kırgız ve kurt kardeştirler.
  (KAZAK, KIRGIZ)

  --------------------------------------------------------------------------------

  Keçi kurttan kurtulursa gergedan olur.
  (ANADOLU)  --------------------------------------------------------------------------------

  Keçiye rakı içirmişler, kurdun evini sormuş.
  (ANADOLU)  --------------------------------------------------------------------------------

  Komşu kurt beni talasın.
  (ANADOLU)  --------------------------------------------------------------------------------

  Koyun sürüsüne kurt dadanmış.
  (ANADOLU)


  --------------------------------------------------------------------------------

  Koyunu güden kurdu görür.
  (ANADOLU)  --------------------------------------------------------------------------------

  Koyunu kurda ısmarlar.
  (ANADOLU)  --------------------------------------------------------------------------------

  Koyunu kurta ısmarlırı.
  (Koyunu kurda ısmarlar.)
  (KERKÜK)  --------------------------------------------------------------------------------

  Koyununu kurda kaptıran çobanın ağzını bıçak açmaz.
  (ANADOLU)


  --------------------------------------------------------------------------------

  Köyün itleri kendi aralarında düşman olsalar da, kurdu görünce birleşirler.
  (KIRGIZ)  --------------------------------------------------------------------------------

  Kurda koyun sürüsü inanmak.
  (ANADOLU)  --------------------------------------------------------------------------------


  Kurda varan.
  (Cesur kişi.)
  (ANADOLU)


  --------------------------------------------------------------------------------

  Cesur kişilere ''kurda varan'', korkaklara ise ''çömelip ürüyen'', yani kurttan korkan ve köpek gibi havlayan denilir.
  --------------------------------------------------------------------------------

  Kurdu koyunla barıştırır.
  (ANADOLU)  --------------------------------------------------------------------------------

  Kurda ensen neden kalın demişler, kendi işimi kendim görürüm demiş.
  (ANADOLU)  --------------------------------------------------------------------------------

  Kurt ağzından kuzu alınır mı ?
  (ANADOLU)  --------------------------------------------------------------------------------

  Kurt ile koyun, ateş ile su.
  (ANADOLU)  --------------------------------------------------------------------------------

  Kurt ile koyun dost olmaz.
  (ANADOLU)


  --------------------------------------------------------------------------------

  Kurt ile kuzuyu bir arada yürüttü.
  (ANADOLU)  --------------------------------------------------------------------------------

  Kurt komşusunu talamaz.
  (ANADOLU)  --------------------------------------------------------------------------------

  Kurt, koyunun pahalı olduğunu bilmez.
  (ANADOLU)


  --------------------------------------------------------------------------------

  Kurtla koyun olmaz, ciğerle (akrabayla) oyun olmaz.
  (ANADOLU)  --------------------------------------------------------------------------------

  Kurtla koyun, kılıç ile oyun olmaz.
  (ANADOLU)  --------------------------------------------------------------------------------

  Kurtla koyun, kılıçla oyun.
  (ANADOLU)


  --------------------------------------------------------------------------------

  Kurttan yer, koyunnan şivan eder.
  (Kurtlan yer, koyunlan matem eder.)
  (KERKÜK)


  --------------------------------------------------------------------------------
  Kurt yağmuru.
  (Güneşli havada yağan yağmur)
  (GENEL)
  İnanca göre, güneşli havada yağan yağmurda kurtlar doğar.

  --------------------------------------------------------------------------------
  Tilki mi togdı, azu böri mi ?
  (Tilki mi doğdu, yoksa kurt mu ?)
  Eski Türkler'de bir çocuk doğunca bu soru sorulur; tilki aldattığı için kızı, kurt da yiğitliğinden ötürü erkeği temsil ederdi.
  (ESKİ TÜRK)


  --------------------------------------------------------------------------------

  Tüklü koyunu kurt yemez.
  (Tüylü koyunu kurt yemez.)
  (KERKÜK)
 2. Ezlem
  Üye

  Kurt vahşiliği ve aynı zamanda Türkleri simgelemektedir.Zira Türklerin Anadolu'ya girişi ve Bozkurt destanları çoktur.
+ Yorum Gönder