+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Atasözlerimiz ve Deyimler Forumunda Atasözlerinde Anlam Aktarması Ve Somutlaştırma Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Atasözlerinde Anlam Aktarması Ve Somutlaştırma Hakkında Bilgi
  Atasözlerinde Anlam Aktarması ve Somutlaştırma hakkında paylaşım

  Atasözlerinin çoğunda sözcükler kendi anlamlarında kullanılmaz. Cümleler kurulurken genelde konular somutlaştırılır. Kısa ve özlü bir anlatımla konu daha güzel, etkili ve çarpıcı biçimde sunulur. Genellikle sözcükler benzetme, örnekleme yoluyla başka anlamlarda kullanılarak anlatıma şiirsel bir güzellik katılır. Bazı atasözlerinin dizeler ve beyitler biçiminde oluşu, halkın atasözlerinde şiirsel anlatıma verdiği önemi gösterir.

  Örnekler:

  "Sakla samanı, gelir zamanı" atasözünde saman sözcüğü gerçek anlamında kullanılmamıştır. Bu atasözünde, en değersiz şeylerin bile saklandığı zaman günün birinde işe yarayabileceği belirtilmektedir.

  "Yuvayı dişi kuş yapar" atasözünde ev düzeni ile ilgilenen kadın, yuvayı yapan dişi kuşa benzetilmiştir. Dolayısıyla dişi kuş sözcük öbeği kadın sözcüğünün yerine kullanılmıştır.

  "Koyun can derdinde, kasap et derdinde" atasözünde koyun sözcüğü büyük sıkıntılar içinde çırpınan insanı, kasap sözcüğü bu insanın düştüğü kötü durumdan yararlanmak isteyen ya da yalnızca kendi çıkarını düşünen kimseleri temsil etmektedir.

  "Aç köpek fırın duvarını deler" atasözünde aç bir insanın neler yapabileceği etkili biçimde anlatılmaktadır. 2. Ömer
  Devamlı Üye

  Ata sözleri anonimdir. Yani söyleyeni belli olayan dilden dile dolasan kelimelerdir. Ata sözleri genelde küçükler bir hata yaptıysa hemen ona uygun atasözü söylerler. Ata sözleri öğüt verici bir yapıya sahiptir.
+ Yorum Gönder