+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Atatürk Neler Okurdu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Atatürk Neler Okurdu
  Atatürk Neler Okurdu


  Atatürk'ün başucu kitaplarından biri Fransız düşünürü Jean Jacques Rousseau'nun "Mukavele-i içtimaiyye"si yani "Toplum Sözleşmesi"dir. Fransız Devrimi'ne de kaynaklık eden bu kitap 1756'da yazılmış; ama Türkçe'ye ancak 150 yıl sonra çevrilebilmiştir.

  Bugün Çankaya Köşkü'nün "Atatürk Kitaplığı"nda saklanan kitabın 156 ncı sayfasındaki birkaç satırın yanında, Atatürk'ün "Mühimdir" notu vardır. Altı çizili bu satırlarda şu iki cümle yazılıdır: "Egemenlik gücü basit ve tektir. Bu gücü bölmek, yok etmek demektir."

  Aslında "Atatürk Kitaplığı"ndaki her kitabın ve bu kitaplarda altı çizilen her satırın ayrı bir öyküsü vardır. Bunlardan biri de İsmail Hakkı Babanzade'nin "Hukuk-u Esasiyye"sinde (Temel Haklar) yer alır.
  Gazi'nin 1923 yılında, Cumhuriyet'in ilân edilmesinden önce okuduğu bu kitabın 119 ncu sayfasında Montesqueu'den (altı çizili) bir alıntı yapılmış. Aynen şöyle:

  "Cumhuriyet ve demokrasileri yaşatan genel kural, siyasi fazilettir."
  Bugün ülkenin dört bir yanına asılı "Cumhuriyet fazilettir" atasözünü borçlu olduğumuz bu alıntının yer aldığı kitapta Atatürk'ün el yazısıyla düştüğü küçük bir not daha var. Nottan ziyade, bir hesap bu:
  Kitabın kenarına eski Türkçe olarak alt alta "1923" ve "1789" sayıları yazılıp çıkarma işlemi yapılmış. Sonuna da "134 sene evvel" notu düşülmüş. Bu küçük hesap, Türk devriminin, Fransa'daki atasına göre 134 yıl geciktiğini belgeliyor.

  Atatürk'ün okuduğu kitaplar arasında yer alan Rene Grousset'in "Uzak Doğu Tarihi" isimli kitabının "Budizm" başlıklı metninden:

  Budizm metafiziği, bilinemeyenler alanına bakmaktadır.Buda'nın öğrencilerinden Malunkyaputta bir gün Buda'ya doktrininin "dünyanın başlangıcı ve insanın ölümsüzlüğü" konusunda cevap vermemesini hayretle karşıladığını açıklamıştır. Buda cevap olarak "bunların cevabının bulunmamasının barış (ahlak) yolunda hiçbir ilerleme sağlamayacağını belirtmiştir: "Barışa hizmet eden benim, size öğretmeye çalıştığım acı konusundaki gerçek, nedeni ve ortadan kalkmasıdır." Tüm boyutları korunarak, temel Budizm'in bir tür bilinemezci pozitivizm olarak gözükmektedir.

  ATATÜRK' ÜN KİTAPLIĞINDAKİ
  TÜRKÇE VE OSMANLICA KİTAPLARDAN BAZILARI

  Ahmet Vefik Paşa : Lehçe-i Osmani
  Ahmet Vefik Paşa : Lehçe-i Osmani
  Mehmet Salahi : Kamus-u Osmani
  Avram Galanti : Türkçede Arabi ve Latin Harfleri ve İmla Meselesi
  Mehmet Ali : Tahsil-i Lisan-ı Alman
  Nüzhet : Kendi Kendine Almanca
  Ahmet Cevat : Türkçe sarf ve nahif
  Kazım Nami : Türkçe Oku, Türkçe Yaz
  Mithat Sadullah : Latin Harflerinin Türkçeye tatbiki
  İbn Emin Mahmut Esat : Tarih-i Din-i İslam
  Osman Bin Süleyman : Kamus
  Lütfullah Ahmet : Hayat-ı Hazret-i Muhammet
  Abdunnaim Bin Hasan : Ceridetül Evail ve Hamidetül Evahir
  Ahmet Halit : İslam Büyükleri
  Abdurrahmanil Cami : Tercüme-i Nefhatül İnsan
  Mehmet Cemil : Hukuku Düvel
  Katip Çelebi : Cihannuma
  Feridun Bey : Feridun Bey Münşeatı
  Mehmet Bin Sait : Kitabü'l Tabakatü'l-Kebir
  Şemseddin Sami : Kamusu Alam (6 cilt)
  Şemseddin Sami : Kamusu Okyanus
  H.Z. Ülken : Aristo Metafizik
  Süheyl Ünver : İbn-i Sina
  Ahmet Rifat : Lügat-ı Tarihiye ve Osmaniye
  M.Fuat : Amerika'da Tükler ve Gördüklerim
  Rıza Tevfik : Kamus-u Felsefe
  Cemal Paşa : Hatırat (1913 - 1922)
  Mehmet Cemil : Sulhta ve Harpte Hukuku Düvel
  Evliya Çelebi : Seyyahatname
  Suphi : Tekmiletül'l-iber
  Lütfi Simavi : Devr-i İnkılap
  Mustafa Necip : Selimname
  Osmanzade Taib : Hakikatü'l Vüzera
  Ahmet Saip : Vaka-i Sultan Aziz
  Ahmet Hilmi : Tarih-i İslam
  Mazhar Fevzi : Hayr-i Sahil
  Ziya Paşa : Endülüs Tarihi
  Resulzade Mehmet Emin : Azerbaycan Cumhuriyeti
  Ali Reşat : Tarih-i Osmaniye
  Ali Reşat : Kurun-u Cedide Tarihi
  Sebahattin : İttihat ve Terakki Cemiyetine Açık Mektuplar
  Mahmut Esat : Tarih-i Dini İslam
  Ahmet Mithat : İnkılap
  Ahmet Cevdet : Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa
  Mustafa Efendi : Tarih-i Selanik
  M. Şemsettin : İslam Tarihi
  Ahmet Rasim : Osmanlı Tarihi
  Necip Asım : Türk Tarihi
  Mustafa Nuri Paşa : Netayic-ül Vukuat
  Mehmet Zihni : Neşahir-ün Nisa
  Mehmet Şemsettin : Mufassal Türk Tarihi
  Ziya Gökalp : Türk Medeniyeti Tarihi


  ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU YABANCI KİTAPLARDAN BİRKAÇI

  M. Roux de Rochelle : Etats-Unis D'Amerique
  M. Dubois de Jancigny ve M. Xavier Raymond : Inde
  M. Chopin : Russie
  M. G. L. Domeny de Nenzi : Oceanique
  Bary de St Vinvent : Iles de l'Ocean
  M. Ph. Le Bas : Etats de la Confederation Germanique
  M. Van Hasselt : Belgique et Hollande
  M. Louis Lacrcix : Iles de la Grece
  M. Louis Lacrcix : Chili, Paraguay, Uruguay, Buenos Aires
  Champollion Figeac : Egypte Ancienne
  M. J. J. Marcel : Egypte depuis la conquete des Arabes
  Rozet et Carette : Algerie, Etats Tripolitains, Tunisie
  Lavalle ve Gueroult : Espagne
  M. Ph de Golbery : Histoire et Deion de la Suisse et du Tyrol
  M. G. Pauthier : Chine et son Deion Historique
  M. Chepin ve A. Ubicini : Provinces Danubiennes et Roumanies
  M. Ph. le Bas : Suede et Norvege
  Ferdinand Denis : Portugal
  Ferdinand Denis : Afrique
  Ferdinand Deniz - M. C. Famin : Bresil, Colombie et Guyane
  M. Larenaudiere ve M. Lacroix : Mexique Guatamala Perou
  M. Davezat : Iles de l'Afrigue
  M. A. Tardieu, M. S. Cherubini : Senegambie et Guinee
  M. N. Desvergers : Nubie, Abyssinie
  Lacroix Yanoski : Italie Ancienne
  M. Le Chevalier Artaud : Italie Sicile
  Frederic Lacroix : İles Baleres et Pithyuse
  M. Friess De Colonma : Histoires des Antilles
  M. Elias Rensult M. Roux De Rochelle : Villes Anseatiques
  M. Ferdinand Hoeger : Chaldee Assyrie Medie Babylonie
  M. Neel Desverges : Arabie
  S. Munk : Palestine De******ion Geographique historique et areheologique
  Jean Yanosky ve M. Jules David : Syrie Ancienne et Moderne
  M. Dubeux : Tatarie, Beloutchistan
  M. V. Valmont, M. Xavier Raymond : Boutan et Nepal
  Ernest Lqvi see ve Alfred Rambaud : Histoire Generale du IV e Siecle a nos jours (12 cilt)
  Jean Jaures : Histoire Socialiste de la Revolution Française
  Hilaire de Barenton : Le Mystere des pyramides

  ATATÜRK'ÜN DİL DEVRİMİ SIRASINDA ÇALIŞTIĞI KİTAPLARDAN BAZILARI

  H. F. Kuergic : Psychologie de Quelgues Elements des Langues Turques (1)
  Vilhelm Thomson : l'Orkhon
  M. Guizot : Dictionnaire Universel des Synonymes
  M. Brasseur de Bourburg : La Langue Maya
  Hilaire de Barenton : L'Origine des langues des Religions et des Peuples
  ALINTI
 2. Ezlem
  Üye

  Atatürk Neler Okurdu ile ilgili bilgi

  Mustafa Kemal Atatürk, okumaya çok önem verirdi. Pek çok bilimsel, tarihi ve edebi kitap okumuştur. Ayrıca okuduğu kitaplarda önemli gördüğü yerlerin altını da çizmiştir.

+ Yorum Gönder