+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Balkan Cephesi Birinci Dünya Savaşı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Balkan Cephesi Birinci Dünya Savaşı
  Balkan Cephesinde Kimlerle Savaşıldı  Balkan Cephesi, I. Dünya Savaşı dahilinde Balkanlar'da meydana gelen savaşlardır. Cephedeki ilk çatışmalar Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Sırbistan arasında gerçekleşmiştir. Aynı zamanda I. Dünya Savaşı ilk olarak Balkanlar'da başladı. İlk başta Avusturya-Macaristan ve Sırbistan arasında yaşanan savaşlara Bulgaristan, İtalya ve Rusya da katıldı. Rusya'nın amacı Bulgaristan ve Avusturya-Macaristan'ı savaş dışı bırakıp Balkanlar'ı ele geçirmek ve sıcak denizlere inmekti. Romanya'nın İtilaf Devletleri safında savaşa katılmasıyla cephedeki çatışmalar daha da şiddetlenmey başladı. Alman ve Avusturya-Macaristan orduları Romanya'yı işgal edip ülkenin büyük çoğunluğunu ele geçirdi. Böylece İttifak Devletleri bölgeyi kendi kontrolleri altına almaya başladı. Fakat Bulgaristan'ın savaştan yorgun düşmesi ve yenilgiler almaya başlamasıyla Bulgarlar barış görüşmelerine başladılar. Bu görüşmeler sonucu Bulgaristan savaştan çekildi. Bu çekilme ile Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki iletişim yolu kesintiye uğradı. Aynı zamanda Yunanistan Megali İdea'yı gerçekleştirmek için bölgede savaşmaktaydı. Sonuçta Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi İttifak Devletleri'nin başarısızlığıyla sonuçlandı.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Balkan cephesi birinci dünya savaşında meydana gelmiştir. balkan cephesi birinci dünya savaşında başlayan ilk şeydir. balkan cephesinde öncelikle avustura - macaristan ve sırbistan arasında gerçekleşen savaşa daha sonra Bulgaristan, İtalya ve Rusya devletleri de katıldı.
+ Yorum Gönder