+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesinde Kimlerle Savaştık Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesinde Kimlerle Savaştık
  Doğu Cephesinde Kimlerle Savaştık  Kurtuluş savaşında Doğu cephesinde Ruslar, Gürcistan (Gürcüler) ve Ermenistan (Ermeniler) ile savaştık.

  Ermeni Devleti, Rusya'da Çarlık sisteminin yıkılıp yerine Sosyalist bir devlet kurulması üzerine 1918'de ortaya çıktı. Taşnak Partisi tarafından idare ediliyordu. Ermeniler, sınırlarımıza saldırıyor, Müslüman halka aşırı zulüm, haksızlık ve katliam yapıyordu. Bunun üzerine, TBMM Ermenilere karşı askeri harekete geçilmesine karar verdi.

  Türkiye Büyük Millet Meclisi, İcra Heyeti'ne (Bakanlar Kuruluna) mütareke hükümlerine uyularak boşaltılan, "Elviye-i Selâse" (doğuda bulunan 3 ilimiz) Kars, Artvin ve Ardahan'ın tekrar geri alınması için gereğinin yapılması yolunda ayrıca yetki vermişti. Doğu Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir Paşa 30 Mayıs ve 4 Haziran 1920 tarihinde Doğu'daki durum hakkında hükümete rapor verdi. Bu raporda; "Ermenilerin ilk fırsatta Erzurum'u dahi ellerine geçirmek için teşebbüslerde bulunacakları, Ermeni ordusuna karşı hâkim ve müsait bir vaziyet almanın zorunluluğu, Brest Litovsk ve Batum Antlaşması ile Türkiye'ye bırakılan Elviye-i Selâse'yi işgal etmek üzere harekete geçmenin gerekliliği" açıklanmış ve hükümetçe de bu durum uygun görülmüştü.

  Taarruz için 7 Haziran'da emir verildi. Ancak, Sovyet Dışişleri Bakanının Ermenistan, İran ve Türkiye sınırlarının belirlenmesinde, Rus Sovyet Hükümeti'nin arabuluculuğu ile meselenin siyasi yollardan halledilmesinin mümkün olduğunu bildirmesi üzerine, ordunun taarruzu geciktirilmişti.

  Bu arada Ermenilerin, Türk topraklarına ve halkına karşı tecavüzü, Oltu'yu işgal etmeleri ve Gürcülerin de 25 Temmuz'da Artvin'i almaları üzerine, 28 Eylül 1920'de ordumuz taarruza geçti. 29 Eylül'de Sarıkamış, 30 Ekim'de Kars (15. Kolordu Kafkas Tümeni Komutanı Albay Halit Bey (Karsıalan) yönetiminde), 7 Kasım'da Gümrü geri alındı. Kesin barış antlaşması 2-3 Aralık gecesi imzalandı. Gümrü Barış Antlaşması, TBMM Hükümetinin imzaladığı ilk antlaşmaydı ve Misak-ı Milli'nin Doğu sınırlarını da kısmen belirliyordu.
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Kurtuluş Savaşı esnasında silahı bulunan halk canını düşünmeden vatanı ve gelecekte ki bizler özgür bir ülkede yaşayabilelim diye vatanını savunmuş ve savaşmıştır. Doğu halkı düşmanın orayı almaya geldiğini gördüğü zaman hemen Doğu Cephesine gitmiş ve ülkesini korumuştur.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi Özet bilgi

  Kurtuluş savaşının 1919 ve 1921 yılları arasında Türk- Ermeni savaşı da dahil olmak üzere Doğu Anadolu ve Güney Kafkasya’yı da içeren cephe.

  Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi Savaş Düzeni:

  Bu cephede Türk 15′nci Kolordusu bulunmaktadır dört tümen ile süvari ve topçu alaylarından meydana gelmekteydi. Toplam personel sayısı, 13.000 kişi civarındaydı. Ermeniler ise toplamda 12 alaydan oluşan dört adet tümen sahibiydiler. Toplam personel sayıları; 15.000 civarındaydı. Ama doğudaki kuvvetlerimize karşı kullanabilecekleri toplam kişi sayısı 10.000 kişi civarındaydı.

  Cephe hattı Osmanlı-Rus Savaşının (1877-78) ardından Osmanlı-Rus sınırını çizen Ardeşen-Yusufeli-Oltu-Bayezit olarak çizilmişti.

  Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi hakkında geniş bilgi

  I. Dünya Savaşı sırasında, Kafkas Cephesi’nin açılmasının ardından Ermeniler ve Ruslar işbirliğine gitmişlerdi ve Rusların gazına gelmeleriyle Osmanlılara saldırılar başladılar. Rusya’da devrim olunca Ruslar, Doğu Anadolu’da işgal altına aldıkları yerleri Türklere vererek geri kaçtılar. Bu arada merkezi Erivan olan bir Ermenistan kuruldu (28 Mayıs 1918). Ruslar geri giderken daha Türk ordusu bölgeye varmadan Ermeniler, Rusların yerine geçti ve doğu Anadolu’nun kendilerinin olduğunu söyleyip, Gümrü, Iğdır, Arpaçay ve Aras’’a vardılar.

  I. Dünya Savaşı’nın bitmesiyle beraber bölgede bulunan Türk 3′ncü Ordusu 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması sebebince Kafkasya’yı terketmesi sonucunda Kafkasya’da, Ermenistan’ın başı çektiği Gürcistan, Azerbaycan ve Nahcivan Cumhuriyetleri ortaya çıktı. Bu boşaltma esnasında muhtemel Ermeni saldırı ve tecavüzleri yüzünden Türk halkını koruma altına almak amacıyla Ardahan, Batum yöresinde Acara Şura Hükümeti, Kars-Oltu-Sarıkamış-Kağızman yöresinde ise Güneybatı Kafkasya’da Geçici Milli Hükümeti ortaya çıktı. Ama bu iki hükümet 3 aylık sürecin ardından İngilizlerce dağıtıldı. Bu olayın ardından bölgenin Ermeni saldırıları karşısında durulabilmesi adına, Erzurum’da 15. kolordu kuruldu.

  10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşmasında yer alan maddeler gereğince Büyük Ermenistan idealini gerçekleştirmek isteyen Ermeni tedhiş hareketlerinin olmasıyla bölgedeki durum giderek gergin bir hal aldı. İtilaf Devletleri, Akdeniz ve Karadeniz’e çıkış kapısı açabilecek ve hudutlarını Amerikan Başkanı Wilson’ca çizilmiş olan Büyük Ermenistan hayalini gerçekleştirmek adına Sevr Antlaşması’na bir madde eklediler.

  Doğu Cephesinin Sonuçları:

  15. Kolorduya Kazım Karabekir’in atınmasıyla artan Ermeni saldırılarına karşı koymaya başlandı.

  29 Eylül 1920′de taaruz eden Kazım paşa , Ardeşen-Yusufeli-Oltu-Bayezit sınırını geçerek Drastamat Kanayan önderliğindeki Ermeni birlikleriyle çatışmaya girmiştir. Birinci savaş Oltu Muharebesiydi. Bunun peşi sıra Simon Vratsian ve Artashes Babalian önderliğindeki Ermeni birlikleriyle Sarıkamış Muharebesi (1920) ve Kars Muharebesi meydana geldi. Kars’ın doğusunun gerisine çekilen Ermeniler Bolşevik Rusyadan ve ABD’den yardım beklemişti ancak Bolşevik Rusya Kafkasya bölgesini kendi hakimiyetinde istemesinden ötürü ve Türk Kurtuluş Savaşı’nı desteklemesinden ötürü yardım talebini karşılıksız bıraktı. ABD’den de olumsuz yanıt alan Ermeniler, işgal altına aldıkları Erzurum, Kars, ve bölgesini Kazım Karabekir kuvvetlerine teslim etti ve bugünkü Ermenistan’ın batı kısmına yerleşmiş oldu.

+ Yorum Gönder


atatürk doğu cephesinde kimlerle savaştı,  atatürk doğu cephesinde kimlerle savaşmıştır,  atatürk doğuda kimlerle savaşmıştır,  atatürk kimlerle savaştı,  doğu cephesinde kimlerle savaşıldı,  atatürk dogu cephesi kimlerle savaştı