+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda İkinci Meşrutiyet ilan ve Birinci Libya Görevi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  İkinci Meşrutiyet ilan ve Birinci Libya Görevi
  İkinci Meşrutiyet ilan ve Birinci Libya Görevi

  1908 yılının 23 Temmuz gününde İkinci Meşrutiyet ilan edilir fakat Kolağası Mustafa Kemal (Atatürk), böylesi büyük bir inkılabın meydana gelmiş olmasından dahi pek haz duymayacaktır. O'na göre devletin beka ve hürriyeti için daha büyük ve köklü değişimlerin gerçekleşmesi gerekti. Ancak yinede bu değişimden cesaret alan Mustafa Kemal (Atatürk) çalışmalarına daha bir yürekten sarılarak devam edecektir. İttihat ve Terakki Cemiyeti çalışmalarına destek vermeye devam edecek fakat zaman zaman ileri gelenler ile fikir ayrılıklarına düşecek fakat onları uyarmaktan geri durmayacaktır. 1908 yılının sonbahar aylarında İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından, toplumsal ve siyasal sorunları ve güvenlik problemlerini incelemek üzere Trablusgarp (bugünkü Libya'nın bir parçası)'a gönderildi. Burada 1908 Devriminin fikirlerini Libyalılara yaymaya ve buraa daki nüfusun farklı kesimlerinden gelenleri Jön Türk politikasına kazanmaya çalıştı.Bu siyasi görevin yanı sıra bölge halkının güvenliği ile de ilgilendi. Kentin dışında yapılan bir savaş tatbikatında Bingazi garnizonuna önderlik ederek askerlere modern taktikler öğretti. Bu tatbikat süresince isyancı bir şeyhin evini sararak bölgede sistem karşıtı başka güçlü kişilerede emsal oluşturması amacıyla onu kontrol altına aldı. Ayrıca hem kentli, hem de kırsal bölge insanlarını korumak için bir yedek asker ordusu planlamaya başladı. 2. Elif
  Devamlı Üye

  1908 yılının 23 temmuz günü ikinci meşrutiyet ilan edilmiştir.Daha büyük ve köklü değişimler olmuştur. Ayrıca hem kentli hemde kırsal bölge insanlarını korumak için bir yedek asker grubu kurmayı düşünüp planlanmıştır.
+ Yorum Gönder