+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Harbiyeli Mustafa Kemal Atatürk'ün Künye Bilgileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Börtecine
  Devamlı Üye

  Harbiyeli Mustafa Kemal Atatürk'ün Künye Bilgileri
  Harbiyeli Mustafa Kemal Atatürk'ün Künye Bilgileri


  Girişi : 13 Mart 1899 (1 Mart 1315)

  Apolet Numarası : 1283

  Diploma Numarası : 5998

  Her Dersin Üç Yıllık Toplam Notu : 1635

  Mustafa Kemal’in Üç Yılda Kazandığı Puanların Toplamı : 1498

  Toplam Not Üzerinden Sırası (Sicili) : 8

  Sınav Sonuçlarının, Yeni Subayların Adlarının Açıklanması ve Bayram İznine (39 gün) Gitmeleri :5 Aralık 1901 Perşembe (22

  Teşrin-i Sani 1317)

  Bayramın Bitişi : 13 Ocak 1902 Pazartesi (31 Kanunu Evvel 1317)

  Diplomaların Verilişi (Tören) : 25 Ocak 1902 (12 Kanunu Sani 1317)

  Harp Okulu’ndan Çıkışı : 10 Şubat 1902 Pazartesi (28 Kanunu Sani 1317)

  Sicili : 1317-P. 8 = 1901- Piyade-8

  Mustafa Kemal’in Harp Akademisi Künye Bilgileri :  Harp Akademisi’ne Girişi : 10 Şubat 1902 (28 Kanunu Sani 1317)

  Kurmay Olarak Ant İçmesi : 21 Ekim 1904 Cuma (8 Teşrin-i Evvel 1320)

  Harp Akademisi Mezuniyet Sırası : 5 (Beşinci)

  Harp Akademisi Dönemi : 57’inci Dönem.

  Harp Akademisi’nden Çıkışı : 11 Ocak 1905 Çarşamba (29 Kanunu Evvel 1320)


  Kaynak: T.S.K.
 2. Ezlem
  Üye

  Atatürk'ün Künye Bilgileri

  Mustafa Kemal Atatürk çok başarılı bir asker ve devlet adamıydı. Cephelerde oldukça başarı göstermiştir. Ayrıca öğrencilik yıllarında da çalışkandı ve öğretmenlerinin dikkatini çekiyordu.

+ Yorum Gönder