+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Atatürk neden gaziantep nüfusuna kayıtlı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Atatürk neden gaziantep nüfusuna kayıtlı
  Atatürk neden gaziantep nüfusuna kayıtlı

  Ulu Önder 26 Kânunisani (Ocak) 1933 tarihinde şehrimizi şereflendirdiler. Şehrimiz için ebedi bir saadet kaynağı olan bir tarihi günde toplanan şehir meclisi yüce Halâskâr için halkımızın taşıdığı sonsuz minnet ve şükran duygularını ifade etmek üzere Büyük Atatürk'e Gazi yurdun hemşehriliğini arz etmeyi kararlaştırdı. Ve şu mazbatayı tanzim etti. Tarihi yüksek kıymetine binaen aşağıya alıyoruz:
  Atatürk neden gaziantep nüfusuna kayıtlı.jpg
  Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Türkiye'nin bânisi ve en büyük milli rehberidir. İşgal edilen yurdumuzun istiklalinin temin için milli bir cihat açmış ve milletin başkumandanlığını yaparak Türkiye'yi kurtarmıştır. Bundan sonra idari, fikri, iktisadi, ilmi, birçok inkılâplar meydana getirerek yurdumuzu mütemadiyen yükseltmiş ve yalnız Türkiye'de değil bütün dünyada tarihin en büyük Kumandanı, en büyük inkılâpçısı, en büyük ilim ve fikir adamı olarak tanınmıştır.

  İşgal edilmiş olan Gaziantep'te bu mücadele ve inkılâplarda Büyük Liderin yaktığı ışık arkasından koşmuş, vesaiti harbiyesi olmadığı halde her şeyden evvel tek başına onbir ay mücehhez Fransız ordusuyla çarpışmış, şehrin bombardıman edilmesinden, mitralyözlerle taranmasından, hücuma uğramasından yılmamış; Fransızlara harben teslim olmamış; bu suretle milli mücadelenin şanlı bir sahifesini yazmış ve tarihe emsali bulunmaz bir kahramanlık namı bırakmıştır.

  Bunun için Büyük Millet Meclisi bir Mustafa Kemal'e bir de Anteb'e Gazilik madalyası takmıştır.

  Gazi Halâskâr, Gazi şehre 26 Kânunusani 1933 tarihinde ilk defa teşrif buyurmuşlardır. Gaziantep Ahalisinin hissiyatına tercüman olan belediye meclisi bu çok ulvi levhanın hatırasını ebedileştirmek için şehrin fahri hemşehriliğini Cumhuriyet Halk Fıkrasının daimi, umumi reisi olan adaşına arz ve takdim etmeye ve Gaziantep Cumhuriyet Halk Fıkrasının bulunduğu Bey Mahallesi nüfusuna bu kaydı tescil ettirmeğe karar vermiştir.

  26 Kânunusani 1933
 2. Mrtçlk
  Devamlı Üye

  Bazı kaynaklara göre Atatürk Cumhuriyetin ilanından sonra Bu şehre gitmiş ve bu şehrin belediyesi de kendilerine hemşehri olmaları için böyle bir karar almışlardır.Atamız da bunu kırmayarak ve ince ruhlu olduğu için kabul etmiştir.
+ Yorum Gönder


atatürk neden gaziantep nüfusuna kayıtlı,  atatürk neden gaziantep nüfusuna kayıtlıdır,  atatürk neden antep nüfusuna kayıtlı,  atatürk neden gaziantepe kayıtlı,  atatürk neden gaziantep kayıtlı,  mustafa kemal neden gaziantep nüfusuna kayıtlı