+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Atatürk sinirlimiydi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Atatürk sinirlimiydi
  Atatürk Sinirli miydi?

  Atatürk’ün anayasamızda yer alan altı ilkesinden biri de “milliyetçilik”tir.Ulus devlet oluşturma gayesi ile yola çıkan ulu önderimizin bu gaye için gerekli gördüğü ilkelerden biri olan milliyetçilik ilkesi içerisinde ne tür bir milliyetçilik barındırıyor, sorusunun cevabını araştırmak gerektiği kanaatindeyim.Burada bahsedilen bir ırk milliyetçiliği miydi, yoksa ırktan ziyade bir din milliyetçiliği miydi?Bu sorunun cevabını tam anlamıyla bulmak eminim ki geleceği inşaa etme yolunda aziz Türk Milleti’ne çok büyük fayda sağlaycaktır.

  Atatürk sinirlimiydi.jpg

  Günümüz Türkiye’sinde sadece ırk milliyetçiliği olarak algılanan Atatürk’ün milliyetçilik kavramı sadece bu görüş ile sınırlı mıydı sorusunun cevabını bulmak için birkaç örneğe göz atalım: Milli mücadele dönemi ve sonrasında gelen cumhuriyet dönemi içerisnde sık sık gündeme gelen azınlık problemlerine baktığımızda Atatürk ve yeni oluşan Türk devletinin tavrı hep aynı olmuş; dış devletlerde azınlıklara verilen imtiyazların aynısının yeni Türk devletinde de kabul göreceği ancak bundan fazla bir imtiyazın söz konusu olmayacağı dile getirilmiştir.Bu bağlamda azınlıklardan hep gayri müslimler diye bahsedilmiş hiçbir zaman Türk ve Türk olmayan diye bir ayrıma gidilmemiştir.Burdan açıkça anlaşılmaktadır ki Atatürk ve yeni kurulmakta olan Türk devleti müslüman olan Türk dışı unsurları kendisinin bir parçası olarak görmüş ve bunun yanı sıra milletini belirtmeksizin müslüman vasfını taşımayan tüm insanlar için gayri müslim tanımlaması kullanılmıştır.Şimdi milliyetçilik ırk için mi yapılmış yoksa din için mi düşünmek lazım?

  Milliyetçi camianın kendisine slogan edinmiş olduğu “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözcüğü bile iyi analiz edilmesi durumunda açıkça ortaya konabilecek bir vaziyette ırkçılık içermemekte; aksine ırkçılığın önüne geçme gayesi taşımaktadır.Nasıl mı sorusunu şu şekilde izah edebiliriz; Atatürk bu sözünde net bir şekilde ne mutlu Türküm diyene demiştir.Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam son derece yüksek ehemmiyet arz etmektedir.İnsanı elinde olmayan değerlerden dolayı yargılamanın o kişiye yapılabilecek en büyük haksızlık olduğunun bilincinde olan Atatürk bu cümleyi ne mutlu Türküm doğana yerine “diyene” olarak kullanmıştır.Şu an oluşturulmaya çalışılan üst kimlik kavramını Atatürk bundan yıllar önce bizlere anlatmaya çalışmış; önemli olan Türk doğmak değil; kendini bir Türk gibi, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi hissedebilmektir demeye çalışmış.Şimdi tekrar sormak istiyorum bu bir ırk milliyeçiliği midir yoksa bir ruh, bir ortak payda milliyetçiliği midir?

  Bu ülkenin ulusal marşı olarak Atatürk ve beraberindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilen Milli Şair’imzin yazmış olduğu istiklal marşını dikkatle incelediğimizde yine ilgi çekici noktaları bulabilme imkanına sahibiz.İstiklal Marşımız’da halktan bahsederken Türk olarak bir nitelendirmeyle karşı karşıya kalamazken; din ortak paydasının vurgulandığına sıkça tanıklık ediyoruz.Bu duruma örnek olarak”Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istikal” mısrasındaki milllet kelimesinin açıklaması olarak Hakk’a yeni Allah’a tapan nitelendirilmesinin kullanıldığını görüyoruz.Yine buna benzer ifadeleri “şu ezanlar-ki dinin temeli”, “garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar benim iman dolu göğüsüm gibi serhattim var…” vb birçok yerde dini ibarelerle karşılaşmak mümkün.O zaman yine şu soru akla geliyor ırk milliyetçiliğimi din milliyetçiliği mi?
 2. Acil

  Atatürk sinirlimiydi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


atatürk sinirlimiydi