+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Manastır Askerî İdadîsi Kısa Tarihi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Manastır Askerî İdadîsi Kısa Tarihi
  Manastır Askerî İdadîsi Kısa Tarihi  Manastır Askerî İdadisi Makedonya'nın Manastır şehrinde bulunmaktadır ve günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.

  Burada eğitim görenlerden biri Mustafa Kemal Atatürk’tür (1896-1898). Binanın ikinci katında Mustafa Kemal Atatürk için ayrılmış bir bölüm vardır.
  manast-r-asker-dad-si.jpg

  Aynı zamanda İttihat ve Terakki’nin önde gelen isimlerinden Resneli Niyazi Bey de burada okumuştur. Resneli Niyazi Bey, II. Abdülhamit’e Meşrutiyet’i ilan ettiren ayaklanmanın liderlerinden ve ayrıca İstanbul’da patlak veren 31 Mart İsyanı’nı bastıran Hareket Ordusu’nda yer alan Cumhuriyet’in önemli figürlerinden birisi.


  Atatürk’ün askerî idadîyi okuduğu (lise tahsilini yapmış olduğu) Askerî İdadî binasıdır. Makedonya’nın Manastır şehrindedir. Yatılı eğitim verilen okulda matematik, edebiyat ve hitabet dersleri ağırlıklı olarak veriliyordu. Atatürk 1898 yılında Manastır Askeri İdadîsinden mezun olduktan sonra İstanbul’da Harbiye Mektebi’ne yazıldı.
 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Manastır İdadisi resimleri

  Manastır İdadisi görselleri

  Manastır İdadisiyle ilgili çeşitli resimler


  manastır-askeri-idadisi.jpgmanastır-askeri-idadisi2.jpgmanast-r-askeri-idadisi3.jpgmanastır-askeri-idadisi4.jpg

+ Yorum Gönder


manastır askeri idadisi,  manastır askeri idadisi hakkında kısa bilgi,  selanik mülkiye rüştiyesi,  selanik askeri idadisi,  manastır askeri idadisi kısa bilgi,  manastır askeri idadisi hakkında bilgi