+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Atatürk'ün kadın erkek eşitliğine verdiği önem Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Atatürk'ün kadın erkek eşitliğine verdiği önem

  Atatürk'ün kadın erkek eşitliği
  Atatürk'ün Türk Kadınına Verdiği Önem - Kadın hakları ve kadınların erkeklerle eşitliği konusunda geçen asırdan itibaren batı ülkelerinde ve toplumlarında yoğun mücadelelerin verildiği ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere' nin bu mücadelelerin en şiddetlilerini yaşadığı bilinmektedir.Ülkemizde, gerek Osmanlı İmparatorluğu ve gerek Cumhuriyet döneminde kadınlarımızın kendi hakları konusunda,batı ülkelerindekine benzer şekilde mücadele ettiklerini söylemek mümkün değildir. Ama biz kadınlara birçok batı ülkesinden daha evvel bu hak Atatürk tarafından verilmiş ve hatta adeta sunulmuştur.Cumhuriyet Dönemi ve Kadın Hakları teokratik bir devlet yapısının ve kadın haklarının kısıtlı olduğu bir toplum düzeninin olduğu Osmanlı İmparatorluğu' ndan, kadın-erkek eşitliğinin kabul edildiği modern Türkiye Cumhuriyeti' ne geçiş, bir çok devrimler ile mümkün olabilmiştir.Bu devrimler içinde, kadınların erkekler ile eşit toplumsal varlıklar olarak toplum içinde yerlerini almaları bir uygarlık aşamasıdır ve Atatürk Devrimleri' nin en önde gelenlerinden birisidir.1926 yılında Büyük Millet Meclisi tarafından kabulle yürürlüğe giren ve Türk kadınlarını "şeriat" zincirinden kurtaran Medeni Kanun ile, Türk kadınına bin yıl evvel kaybettiği hakların iade edilmesinin temeli oluşmuştur. Artık kadın güçlenmeye, kişiliğini bulmaya başlamış ve erkeğinin yanında sosyal faaliyetlere katılmaya hazırdır.

 2. Emine4747
  Devamlı Üye

  Atatürk kadına da erkek haklarını vermiştir. Kadına da seçme ve seçilme hakkını, siyasi hakkını, medeni hakkını, kültürel haklarını gerçekleştirmiştir. Atatürk kadın ile erkeği eşit duruma getirmiş ve kadınında hakkını göstermesini ve çağdaşlığı sağlamıştır.Bu durumda Türk kadınına özgürlük sağlanmıştır.
+ Yorum Gönder


atatürkün kadın erkek eşitliğine verdiği önem