+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Türklerin Ilk Anayurdunun çizilmesi Nedenleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türklerin Ilk Anayurdunun çizilmesi Nedenleri
  Türklerin ilk anayurdunun çizilmesi

  Türklerin ilk ve anayurdu Orta Asya’dır . Orta Asya’nın sınırları şöyledir :
  Doğuda Kingan ( Kadırgan ) Dağları ,
  Güneyde Hindikuş , Karanlık dağları
  Batıda Hazar Gölü ,

  Kuzeyde Sibirya ovaları ile çevrili toprak parçasıdır .
  Türklerin burada yaşayışları
  Türklerin Orta Asya‘daki yaşayışlarının , bulundukları yerin iklimi, bitki örtüsü ve yeryüzü şekilleri belirlemişti . Bu nedenle Türkler , ana yurtta , tarım ticaret ve daha çok hayvancılıkla geçinirlerdi .
  Türklerin Yerleştikleri Bölgeler
  Orta Asya ‘da yaşayan Türkler çeşitli nedenlerle ana yurtlarından göç ettiler . Tarihte buna Büyük Göçler diyoruz .
  Göçlerin en büyük nedeni ekonomik nedenlerdir . Yurtlarında iklim değişikliği sonucu oluşan kuraklık , toprakları verimsizleştirdi . Ortaya çıkan geçim sıkıntısı ve artan nüfusa toprakların yetmemesi göçe neden olmuştur .
  Göçlerin nedenlerini ;
  İklim koşulları ve ekonmik güçlükler ile ,
  Türk boyları arasındaki mücadeleler ve dış baskılar şeklinde özetleyebiliriz
  Atın evcilleştirilmiş olması , araba ve tekerleğin bilinmesi göçleri kolaylaştırmıştır . Göç eden Türklerin bir kısmı Maveraünnehir'e ( Seyhun – Ceyhun arası ) bir kısmı Ural dağları ile Volga ( İtil ) ırmağı boylarına gittiler . Diğer bir kısmı ise Altay dağları taraflarına , başkalarıda Çin’de Kansu bölgesine , Güneye gidenler ise Hindistan’a yerleştiler .
  Göçler uygarlıkların yayılmasına yeni kültürlerin doğmasına neden oldu . Göç etmeyen Türk boyları yurtta kaldılar , burada devletler kurdular . Türklerin büyük göçlerden sonra kurdukları ilk Türk devleti Asya Hun ( Büyük Hun ) Devleti‘dir.
  Kavimler Göçü
  Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra Hunlar dağıldı . Hunlar’ın bir bölümü Balkaş gölü ile Aral gölü arasındaki topraklarda yaşamaya devam etti. Bir süre sonra buradaki Hunlar diğer Türk boylarının da onlara katılmasıyla yeniden güçlendi . Balamir zamanında Türkler Hazar Gölünün Kuzeyinden batıya doğru ilerlemeye başladılar . Avrupa’da bütün kavimler birbirine baskı yaparak yer değiştirdiler
 2. Emine4747
  Devamlı Üye

  Türklerin ilk ana yurdu Orta Asyadır. Yeryüzünde 350 milyonu aşan çok geniş bölgeye yayılan Türklerin anayurdu'nun tespiti birçok bilim adamını asırlarca meşgul eden bir konu olmuştur.Orta Asya'da yaşayan Türkler farklı nedenlerle yurtlarını terk ettiler.
+ Yorum Gönder