+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda İstanbul'a İtilaf Devletlerinin Gelişi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  İstanbul'a İtilaf Devletlerinin Gelişi
  İstanbul'a İtilaf Devletlerinin Gelişi

  Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından sonra 13 Kasım 1918 günü müttefik donanması İstanbul’a geldi. İtilaf Devletleri donanmasının İstanbul’a geliş amacı, Osmanlı Hükümetini baskı altına alıp işgalleri kolaylaştırmaktı. Aynı gün karaya asker çıkaran İtilaf Devletleri, şehrin önemli yerlerini işgal ettiler. Başta, Harbiye Nezareti (Savaş Bakanlığı) olmak üzere önemli yerlere kontrol subayları yerleştirdiler.

  Böylece şehrin asayişi bozuldu. Padişah ve Hükümet baskı altındaydı. İtilaf Devletleri, uygulamaları ile İstanbul’u fiilen işgal ederek yönetmeye başlamışlardı. Hükümet ve diğer kurumlar ise varlıklarını sadece şeklen sürdürüyorlardı. 2. Elif
  Devamlı Üye

  13 kasım 1918 günü müttefik donanması İstanbul'a geldi .İstanbul'a geliş amacı Osmanlı Hükümetin'i baskı altına alıp işgalleri kolaylaştırmaktır.İtilaf devletler şehrin önemli yerlerini işgal ettiler. Böylece şehrin asayişi bozuldu.Hükümet ve diğer kurumlar ise varlıklarını sadece şeklen sürdürüyorlardı.
+ Yorum Gönder