+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Atatürk ün hayatını etkileyen kişiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Atatürk ün hayatını etkileyen kişiler
  Atatürk ün hayatını etkileyen kişiler

  Atatürk ün hayatını etkileyen kişiler ve bu kişilerden bir tanesinin hayatı

  Namık Kemal,
  21 ARALIK 1840’ta Tekirdağ’da doğdu. Müneccimbaşı Mustafa Asım ile Fatma Zehra Hanım’ın oğludur. Sekiz yaşındayken annesinin ölümü üzerine dedesi Abdüllatif Paşa’nın yanına alındı. Bir yıl İstanbul’da Beyazıt ve Valide rüştiyelerinde okudu (1849). Rumeli ve Anadolu’nun çeşitli merkezlerinde görevler alan dedesiyle birlikte dolaşır. Kars’ta bulundukları yıllar (1851-1854) müderris ve şair Seyyit Mehmet Hamit Efendi tarafından yetiştirildi. Bir yıl sonra İstanbul’a döndü. Burada Arapça ve Farsça öğrenimi gördü. Bir süre sonra kaymakamlık görevi verilen dedesiyle birlikte Sofya’ya gitti (15 Mayıs 1855). Sofya’da geçirdiği iki yıl Namık Kemal’e yeni öğrenim olanakları kazandırmış, Fransızca’ya ve ilk şiir denemelerine bu şehirde başlamıştır
 2. Mrtçlk
  Devamlı Üye

  Atatürk özellikle sanat ve bilim adamlarından etkilenmiştir.Vatan şairi Namık Kemal bunların başında gelmektedir.Bunun yanında zamanın ünlü yazar ve şairlerinden de etkilenmiştir.Onların sanat ve sanat anlayışlarını desteklemiş ve onlara büyük değerler vermiştir.
+ Yorum Gönder