+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Atatürk Ülkemizin Çağdaş Medeniyet Seviyesine Ulaşması için neler Yapmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Atatürk Ülkemizin Çağdaş Medeniyet Seviyesine Ulaşması için neler Yapmıştır
  Atatürk Ülkemizin Çağdaş Medeniyet Seviyesine Ulaşması için neler Yapmıştır

  Atatürk’ün Hayatta En Hakiki Mürşit ilimdir. sözüyle ne demek istemiştir. Bir kompozisyon yazınız.

  Atatürk milli mücadeleyi kazandıktan sonra Türk Milleti için milli mücadelenin bitmediğini, ülkemizin geliştirilmesi için eğitim ve bilim alanında çalışmalar yapmak gerektiğini her fırsatta söylemiştir. 24 Ağustos 1924 yılında Ankara’da toplanan 1. öğretmenler kurultayı’nda “Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır!” diyen ulu önder bilimsel ilerlemeyi sağlayacak olanların öğretmenler olduğu üzerinde durmuştur. Çağdaş ve uygar bir toplum olmak için eğitimin yaygınlaşması ve genelleşmesi gerektiğini belirtmiştir.

  Teknoloji ve bilime büyük önem veren Atatürk, “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. ilim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır. Yalnız ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemeleri zamanında takip etmek şarttır.” demiştir. Atatürk cumhuriyet ile birlikte eğitimin diğer kademelerinde olduğu gibi yüksek öğretim alanında da yeni düzenlemeler yapılmasını sağladı. Dünyadaki bilimsel gelişmeleri daha yakından takip etmek için yurt dışındaki üniversitelere iyi eğitimler alınması için öğrenciler gönderildi. İstanbul’da Mülkiye Mektebi, Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kuruldu.

  Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizin her alanda gelişmeye ihtiyacı vardı. Tarımda modern sistemler kullanılmaya başlandı. Kara sabanın yerini traktörler aldı. Böylece kısa zamanda bol üretim elde edildi. 1925 yılında Ankara’da örnek çiftlik projesi geliştirilerek anadolu çiftçisine örnek olundu. Ayrıca üretilen ürünlerin işlenmesi için çeşitli yerli fabrikalar açıldı. Bunun en iyi örnekleri şekercilik alnında oldu halkın ihtiyacını karşılamak için ilk şeker fabrikası Nuri Şeker tarafından 1926 yılında Uşak’ta büyük bir heyecanla kuruldu. Bunun devamı geldi İstanbul ve Trakya şeker fabrikaları açıldı İlk Türk şekerlerinin üretimine başlandı. kurulan fabrikalarda üretilen ürünlerin yurt geneline dağıtılması için demir yolu yapımına hız verilmiştir. 1923 yılında 4559 km demiryolu 1940 yılına kadar gerçekleştirilen çalışmalarla 8637 kilometreye ulaşmıştır.

  “İstiklal göklerdedir.”diyen Atatürk, göklerini koruyamayan ulusların yarınlarından emin olamayacağı düşüncesinde idi. Bu nedenle havacılık hızla geliştirildi. Atatürk, kadınların pilot olarak yetiştirilmesine öncülük etmiş ve manevi kızı Sabiha Gökçen’in pilot eğitimi almasını desteklemiştir.
 2. Mrtçlk
  Devamlı Üye

  Atatürk hayatını Türk milletine adamış ve bu millet için son derece önemli çalışmalar yapmıştır.Gerek siyasal alanda gerek sosyal hayatta bazı düzenlemeler yapmış ve halkın refah ve mutluluğu için düzenlemelerde bulunmuştur.O zamanki ülke şartları göz önüne alındığı zaman yaptığı çalışmalar son derece cesur hareketlerdir.
+ Yorum Gönder