+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Mustafa kemal'e atatürk soyadının verilme sebepleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Mustafa kemal'e atatürk soyadının verilme sebepleri
  Mustafa kemal'e atatürk soyadının verilme sebepleri

  Türkiye'de Cumhuriyetin ilanı gibi; yanlış bilinen konuların başında Gazi M.Kemal'in Atatürk soyadını alışı gelmektedir. Ülkemiz vatandaşlarımızın önemli bir kısmı, M.Kemal Paşa'ya Atatürk soyadının verilmesinin halkın genel kanaati ve meclisin iradesi ile olduğunu düşünmektedir. Bu yazımda konunun esası hakkında size bazı bilgiler vereceğim.

  İsmet Paşa ve 22 arkadaşının 24 Kasım 1934’te Mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kanun teklifi vermesiyle başlayan süreçte adımlar hızlıca atılmış ve aynı gün 2865 sayılı Resmî Gazete’de 2587 numaralı kanunla Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya ‘Atatürk’ soyadı verilmişti. Meclisin bu kadar hızlı karar alabilmesi (1 gün içinde) sizi yanıltmasın. 24 Kasım 1934 tarihinin niteliğine baktığımızda, tek parti iktidarı ile Osmanlı'nın tüm izlerinin silinip, eski ulemanın (bilginlerin) tamamıyla tasfiye edildiği, rejimin tüm kurum ve kuruluşları ile vatandaş üzerinde ağırlığını hissettirdiği yıllardır.

  2587 sayılı bu yasa ve Mustafa Kemal'in "Atatürk" soyadı Ankara Radyosu'nda açıklanırken, spikerin bir dil sürçmesi nedeniyle, yayın sırasında "Anatürk" diye okunduğuna ilişkin bir rivayet de nakledilir ki; bu konunun ne kadar hızlı geliştiği gösterebilecek bir vesikadır.

  Öte yandan daha önce imzasında olduğu gibi Mustafa Kemal’e ‘Atatürk’ soyadının verilmesi meselesinde de Dilaçar’ın adı geçiyor. Ermeni asıllı Agop Martayan Dilaçar, savaş başlayınca 19 yaşındayken Türk Ordusunda silah altına alınmış, önce Kafkas cephesine ardından Tehcir Kanunu kapsamında Şam’a gönderilmişti. Mustafa Kemal’le dostluğu
  Şam’da başlamıştı. Bu ilişki ileriki yıllarda gelişmiş ve Dilaçar, 18-25 Ağustos 1934 tarihleri arasında düzenlenen II. Türk Dil Kurultayı’ndan sonra Türk Dil Kurumu (TDK) başuzmanlığına getirilmişti. Çalışmaları sebebiyle her zaman Atatürk’ün takdirini kazanan bu vatandaşa 1935’te Mustafa Kemal’in emriyle Dilaçar soyadı verilmişti.

  Naim Hazım Onat ve Falih Rıfkı Atay'ın anılarında bu şöyle anlatılmaktadır:

  "Saffet Arıkan'ı çok severdim, onun da bana içten sevgisi vardı. Bir akşam gene Atatürk'ün sıfrasında yanyana oturuyorduk. Atatürk'ün soyadı üzerinde konuşuluyordu. Bunun çok güzel bir buluş olduğundan bahsedilirken, Büyük Önder, Arıkan'ı göstererek: "Beyefendinin Armağanıdır." Demişlerdi. O sırada kendisinden öğrenmek istemiştim: Arıkan, bunu siz mi buldunuz? Gülümseyerek cevap verdi: "İltifat buyuruyorlar.

  Atatürk soyadı; Dilaçar'ın çalışması olmakla beraber, M.Kemal'e teklif edilen 14 soyadı adayı vardır. Bu soyadlar Naim Hazım Onat'ın tavsiyesi üzerine Mustafa Kemal Paşanın seçtiği soyaddır.

  Diğer aday soyadlar şöyledir:

  mustafa kemal etel
  mustafa kemal etil
  mustafa kemal etealp
  mustafa kemal arız
  mustafa kemal ulaş
  mustafa kemal yazır
  mustafa kemal emen
  mustafa kemal çogaş
  mustafa kemal salış
  mustafa kemal begit
  mustafa kemal ergin
  mustafa kemal tokuş
  mustafa kemal beşe

  Saffet Arıkan da bu listeye Türkata ve Türkatası soyadlarını eklemiştir.

  Çankaya'da yapılan toplantıda liste okunduktan sonra, Mustafa Kemal Paşa, toplantı salonunda bulunan Naim Hazım Onat'a: "siz ne dersiniz?" diye sormuş Onat da şu cevabı vermiştir: "Türkata ve Türkatası kelimeleri gerek yazılışta gerek söylenişte bana biraz tuhaf geliyor. Arkadaşlar, biliyorsunuz tarihimizde Atabey ünvanı vardır; anlamı da askerlikte müşavir, hoca demektir. Bu ünvanı taşıyan bir çok Türk büyüğü vardır. Biz de Türk'e her alanda atalık etmiş, Türklüğü kurtarmış, istiklaline kavuşturmuş olan büyük Gazi'mize Atatürk diyelim. Bu bana; şivemize da daha munis, daha uygun gibi geliyor."

  Aynı zamanda 2622 sayılı kanun ile de, Atatürk soyadının başkası tarafından kullanılamaması ve soyad olarak alınamaması kanunlaştırılmıştır.

  Bunun üzerine gazi, Atatürk soyadını benimsemiştir.
  Özetle Gazi M.Kemal Paşa'ya Atatürk soyadı, Türk Milleti tarafından değil, 1934 yılında tek parti iktidarı döneminde 1 günlük bir yasa ve bizatihi kendisi tarafından seçilerek verilmiştir. Halkımız bu soyadını sonraki dönemde benimsemiştir.

  Kanun no :2587
  Kabul Tarihi:24.11.1934

  Yayımlandığı R.Gazete :Tarih:27.11.1934
  Sayı:2865
  Yayımlandığı Düstur: Tertip:3, Cilt:16, Sayfa:4

  Madde:1-Kemal Öz adlı cumhur reisimize ATATÜRK soyadı verilmiştir.
  Madde:2-Bu Kanun neşri tarihinde muteberdir.
  Madde:3-Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur.

  2622 SAYILI KANUN

  1- Kemal Öz adlı Türkiye Cumhur reisine 24.11.1934 tarih ve 2587 sayılı kanunla verilmiş olan ATATÜRK soyadı tek şahsına mahsustur, hiç kimse tarafından öz veya soyadı olarak alınamaz, kullanılamaz ve kimse tarafından hiçbir surette bir kimseye verilemez.

  2- ATATÜRK adının başına ve sonuna başka söz konarak öz veya soyadı alınamaz ve kullanılamaz
  3- Bu kanun hükmü 24/11/1934 tarihinde başlar.
  4- Bu kanun hükmünü yerine getirmeye Dahiliye Vekili memurdur.
 2. Acil

  Mustafa kemal'e atatürk soyadının verilme sebepleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


m.kemale atatürk soyadı ne zaman verildi,  naim hazım onat vikipedi