+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Atatürkün Siyasi İnkılapları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Atatürkün Siyasi İnkılapları
  Atatürkün Siyasi İnkılapları Kısaca

  1) Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)

  2) Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)

  3) Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)

  4) Yeni türk Devleti’nde anayasa hareketleri

  4.a) İlk anayasanın kabulünden önce çıkarılan anayasa niteliğindeki kanunlar
  4.b) 20 Ocak 1921 anayasası (Teşkilat-ı Esasiye)
  4.c) 20 Nisan 1924 anayasası (İkinci anayasa)

  5)Çok partili rejim denemeleri ve sonuçları
  5.a) TBMM’de çeşitli grupların ortaya çıkışı
  5.b) Müdafa-I hukuk Grubu’nun kuruluşu ve bunun Halk fırkasına dönüşmesi
  5.c) Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası

  Fırkanın kuruluşu
  Şeyh Sait İsyanı ve fırkanın kapatılması
  5.d) Atatürk’e süikast girişimi
  5.e)Serbest Cumhuriyet Fırkası
  5.f)Menemen Olayı
 2. Acil

  Atatürkün Siyasi İnkılapları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder