+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk Sözleri Forumunda Atatürkün HALK HALKÇILIK ile ilgili Atatürk sözleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Atatürkün HALK HALKÇILIK ile ilgili Atatürk sözleri
  Atatürkün HALK HALKÇILIK ile ilgili Atatürk sözleri


  « Bizim görüşümüz-ki halkçılıktır – kuvvetin, kudretin, egemenliğin, yönetimin doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın elinde bulundurulmasıdır. »

  17. 07. 1920, T.B.M.M.

  « … Zannederim bugün ki varlığımızın asıl niteliği, milletin genel eğilimlerini ispat etmiştir, o da halkçılıktır ve halk hükûmetidir. Hükümetlerin halkın eline geçmesidir… »

  17 .07. 1920, T.B.M.M.


  « … Halkçılık, toplumsal düzenin çalışmasına, hukukuna dayandırmak isteyen bir sosyal sistemdir. Efendiler biz bu hakkımızı korumak, istiklâlimizi emin bulundurabilmek için genel kurulumuzca, milli kurulumuzca bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı milletçe savaşmayı gerekli gören bir yolu takip eden insanlarız. »

  (1921)


  « İç siyasetimiz de ilkemiz olan halkçılık, yani milletin bizzat kendi geleceğine sahip olması esası anayasamız ile tesbit edilmiştir. »

  (1921)


  « Halkçılık teşkilâtı en ufak daireye kadar yaygınlaştırıldığı takdirde sonucun daha büyük ve verimli olacağına şüphe yoktur. Memleket ve milletin içinde bulunduğu zorlukları ve harp halini de düşünürsek meclisin çalışmalarının sonucu ve oradaki başarısını takdir etmemek mümkün değildir. »

  10. 01. 1922, Vakit Başyazarı Ahmet Emin İle Mülâkat.
 2. Ziyaretçi

  Atatürk bu konuyla ilgili söylediği başka söz

  Zannederim bugün ki varlığımızın asıl niteliği, milletin genel eğilimlerini ispat etmiştir, o da halkçılıktır ve halk hükümetidir. Hükümetlerin halkın eline geçmesidir.”
  1920,T.B.M.M.
 3. Ziyaretçi
  Atatürkün HALK HALKÇILIK hakkında konuşmaları


  Cumhuriyet ulusal egemenlik temeline dayanan halk hükümetidir.”


  (ATATÜRK, Nutuk, AKDTYK., Atatürk Araştırma Merkezi, Yay. Haz. Prof.Dr. Zeynep Korkmaz, Ankara, 2000, s.300)


  Bizim görüşümüz-ki halkçılıktır– kuvvetin, kudretin, egemenliğin, yönetimin doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın elinde bulundurulmasıdır.”
  17. 07. 1920, T.B.M.M.
 4. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  atatürkün halkçılık ilkesi ile ilgili söylediği sözler  “Örgüt, baştan sona kadar halk örgütü olacaktır. Genel idareyi halkın eline vereceğiz. Bu toplumda hak sahibi olmak, herkesin gayretli olması esasına dayanacaktır. Ulus hak sahibi olmak için çalışacaktır.”
  10. 01. 1922, Vakit Başyazarı Ahmet Emin İle Görüşme.


  Ulusumuzun bu günkü yönetimi, gerçek anlamı ile bir halk yönetimidir. Ve bu yönetim tarzı, esası danışma olan Şûra yönetiminden başka bir şey değildir.”
  03. 01. 1922, General Frunse’nin Ziyafetinde.


  Şurası unutulmamalı ki, bu yönetim tarzı, bir bolşevik sistemi değildir. Çünkü, biz ne Bolşevikiz, ne de Komünist; ne biri, ne diğeri olamayız. Çünkü, biz ulusalcı ve dinimize saygılıyız. Özetle, bizim hükümet şeklimiz, tam bir demokrat hükûmettir. Ve dilimizde bu hükümet, « halk hükûmeti » diye anılır.”
  02. 11. 1922, Le Petit Parisien Muhabirine Demeç.

+ Yorum Gönder


atatürkün halkçılık ilkesi ile ilgili sözleri,  atatürkün halkçılık ile ilgili sözleri,  halkçılık ile ilgili sloganlar,  halkçılık ile ilgili sözler,  atatürkün halkçılıkla ilgili sözleri,  atatürkün halkçılık ilkesi ile ilgili söylediği sözler