+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk Sözleri Forumunda Atatürk’ün din ile ilgili sözleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Atatürk’ün din ile ilgili sözleri
  Atatürk’ün din ile ilgili sözleri

  “Bizim dinimiz en makul ve tabii bir dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabii olabilmesi için akla, fenne, ilme ve mantığa uyması lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur.”

  “Dini fikir ve inançlara hürmetkar olmak, öteden beri tabii ve genel bir anlayıştır. Bunun aksini düşünmek için sebep yoktur.”
 2. Zarafet
  Üye

  İslam, akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi bir kanundur. Atatürk'ün din hakkında yaptığı bir konuşmasında şu cümlelere yer vermiştir; Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanın emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünce ve tefekküre karşı değiliz.
+ Yorum Gönder


atatürkün dinle ilgili sözleri