+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk Sözleri Forumunda Atatürk’ün matematik ile ilgili sözleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Atatürk’ün matematik ile ilgili sözleri
  Atatürk’ün matematik ile ilgili sözleri

  “Ben öğrenim devrimde matematik konusuna çok önem vermişimdir ve bundan hayatımın çeşitli safhalarında başarı elde etmek için faydalanmış olduğumu söyleyebilirim. Onun için herkes matematik bilgisinin çok gerekli olduğuna inanmalıdır.”

  “Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur.”


  Atatürk’ün Matematik Hakkındaki Görüşleri

  “Matematiği kullanmayan bilimler, ele aldıkları konularda ancak dış yapıyı inceleyebilirler; çünkü matematikle dile getirdikleri, ancak birtakım bağıntılardır; bu bağıntılar ise özle ilgili unsurlar arasında değil, dış görünüşle ilgili noktalar arasında olabileceğinden, bir varlığın özünü, onun aslında ne olduğunu bize vermekten acizdirler. O halde matematik, tabiat bilimleri, tarih gibi kişiliğin içlerine nüfuz edip, onu derin bir sezgi ile kavrayabilen bir disiplinin önünde çok aşağı niteliktedirler.”

  * “Askeri Rüştiye’yi bitirdiğimde matematik merakım iyice ilerlemişti. Manastır Askeri İdadisi’nde matematik pek kolay değildi. Bununla uğraşımı sürdürdüm. İdadi’de iken bıkmaksızın çalışıyorduk. Sınıfta birinci, ikinci olmak için hepimizde şiddetli bir gayret vardı. Sonunda İdadi’yi bitirdim. Harbiye’ye geçtim, burada da matematik merakım sürdü.” 2. Ziyaretçi

  Atatürk ve Matematik


  Mustafa Kemal Atatürk matematiğe olan ilgisini daha çocuk yaşta belli etmiştir. Kemal adı ise Atatürk’ün çok sevdiği Mustafa adlı matematik öğretmeni tarafından Selanik Askerî Rüştiyesindeyken ona verilmiştir. Bu olay şöyle olmuştur

  Matematik dersinde gösterdiği üstün başarılarıyla adı da Mustafa olan öğretmeninin dikkatini çekmiştir. Bir gün Matematik öğretmeni Mustafa Efendi öğrencisi Mustafa’yı ,çağırarak “Senin de adın Mustafa, benim de. Bundan sonra senin adın Kemal olsun” der ve o günden sonra Mustafa’nın adı Mustafa Kemal olmuştur.

  Atatürk askeri öğrenimi sürecinde matematik ile sistemli bir şekilde ilgilenmiştir.
 3. Ziyaretçi
  teşekkür çok iyi oldu ya
 4. Ziyaretçi
  çok saolun çok yardım ettiniz

+ Yorum Gönder


atatürkün matematik ile ilgili sözleri,  atatürkün matematikle ilgili sözleri,  atatürkün matematik ile ilgili kısa sözleri,  atatürkün matematik sözleri,  atatürk ve matematik sözleri,  atatürkün matematik hakkında sözleri