+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk Sözleri Forumunda Atatürk’ün sağlık ile ilgili sözleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Atatürk’ün sağlık ile ilgili sözleri
  Atatürk’ün sağlık ile ilgili sözleri

  “Cumhuriyet Hükümeti’nin başlı başına bir ilke olarak başarıyla izlediği sağlık savaşımını gittikçe araçlarını artıran bir ölçüde sürdürmek gereklidir ve önemlidir.” 1925

  “Her tür sağlık savaşımını, olanaklı olan derecede hızlı ve geniş bir biçimde izlemek, başlıca hedeflerden olmağa yaraşır.” 1929
 2. Ziyaretçi

  Atatürk'ün sağlık ile ilgili ANLAMLI sözleri

  Ulusumuzun sağlığının korunması ve desteklenmesi, ölümlerin azaltılması,
  nüfusun artırılması, toplumsal hastalıklar ve salgınların etkisiz bir düzeye indirilmesi, bu yolla ulus bireylerinin dinç ve yetenekleri korunmuş bir biçimde bedence sağlıklı olarak yetiştirilmesi
  (1. Dönem 3. Toplanma yılını açarken 1 Mart 1922, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri Cilt 1 sf. 236)


  Ordunun bu yıl vermiş olduğu savaşlarda sağlık işlerinin yürüyüş biçimi takdir ile anmaya değerdir. Bulaşıcı hastalık savaşımı, sağlık donanımı eksiklerinin sağlanması, sağlık zabıtasının tamamlanması ve sağlık istihbaratının düzenlenmesi üzerinde yoğunlaşan sağlık işleri de tam başarı ile görülmüştür. Özellikle asker sevkedilen sınır üzerinde fazlasıyla görünen dönek ateş ve lekeli ateş kaynakları araştırılıp izlenerek ve çıktığı köylere dek savaşım genişletilerek cepheye temiz asker sevki sağlanmıştır.
  (1. Dönem 4. Toplanma Yılını Açarken. 1 Mart 1923, Atatürk’ün söylev ve demeçleri Cilt 1 sf: 322)
 3. Mesport
  Moderators
  atatürkün sağlık ile ilgili kısa sözleri,

  Türk'e ev ve bark olan her yer sağlığın, temizliğin, güzelliğin, çağcıl kültürün örneği olacaktır. (TBMM 5. Dönem 1. Toplanma Yılını Açarken, 1 Kasım 1935, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri Cilt 1 sf: 402)

  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın bu sorun üzerindeki sistemli çalışmaları, yüksek Kamutayı hoşnut edecek nitelikte gelişmektedir.

  Aynı Bakanlık, kendine verdiğimiz göçmen işlerini de sosyal ve ekonomik politikamıza uygun olarak başarı ile görmektedir. Bakanlığın, "Sağlam ve gürbüz kuşaklar, Türkiye'nin mayasıdır" ilkesini, pek iyi kavrayarak çalışmakta olduğunu övgüye değer bulurum. (TBMM 5. Dönem 3. Toplanma Yılını Açarken, 1 Kasım 1937, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri Cilt 1 sf. 411).
 4. Mesport
  Moderators
  atatürkün sağlıkla ilgili görüşleri


  Uzun söz isteyen öğrencilere

  Efendiler, iç durum hakkındaki açıklamalarımı burada tamamlayarak sözü sağlık durumumuza aktarıyorum. Ülkenin sağlık durumu, bereket versin hoşnutluk verici bir görünüm sunmaktadır. Sağlık çalışmalarımızın önemli bir bölümü salgın hastalıkların engellenmesi ve yayılımının sınırlandırılmasına ayrıldı. Bu tür hastalıklardan yalnız çiçek ile lekeli humma kimi bölgelerde sınırlı bir yayılma biçimi almak eğilimi göstermiş ise de zamanında alınan ve sürdürülen engelleyici önlemler ve korunma ile önlerine geçilmiştir. Ülkenin büyük bir bölümü düşmanca bir yıkıntı biçiminde ve mazlum halkı yoğun bir sefalet içinde terkedildiği, içten dışa ve dıştan içe sürekli bir göç akımının sürdüğü, var olan durum karşısında bu gibi hastalıkların görülmesi o denli şaşılacak olmayıp, belki oldukları yerlerde hızla söndürülmesinde gösterilen başarı hoşnutluğu gerektirmektedir. Bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı savaşım (mücadele) araçları düşünülürken doğallıkla en önce akla, sağlık önlemlerinin uygulanmasına biricik araç olan hekimler ve sağlık memurları gelir. Geçen yıl (1922) ülke içinde memur olarak atanan hekim sayısı 337 ve sağlık memurlarının sayısı 434 idi. Ülkenin gereksinimlerini sağlamadan uzak olan bu miktarların bu yıl, bir ölçüde ülkenin uzak yerlerinde hekimlik aylıklarının artırımı ve kısmen, asker hekimlerden bir bölümünün terhis ve atanması yoluyla çoğaltılması ve aynı zamanda okuldan çıkacak hekimlerimize zorunlu hizmet yükleme ve fazla hekim yetiştirilmesi yollarına yönelerek bugün görülen boşlukların doldurulması tasarlanmaktadır.

 5. Mesport
  Moderators
  Atatürkçülük sözle değil, eylemle olur. Haydi bakalım Türkiye olarak davranın!
  Ulusumuzu, yaraşır olduğu sağlık hizmetine kavuşturalım. Türkiye’ye bu yakışır!
  Çünkü Cumhuriyet’in “sağlığı” (esenliği, güvenliği, geleceği!) buna bağlı..
  Yüce Atatürk’ün aşağıda yinelenen 2 sözü özellikle kulaklarımıza küpe olmalı :

  • “Kendine devrimin ve devrimciliğin çeşitli ve yaşamsal görevler verdiği Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı, her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur..”

  • “Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı, her zaman üzerinde durulacak ulusal sorunumuzdur; çünkü Cumhuriyet; düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek düzeyli koruyucular ister.”

 6. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  atatürk sağlık ile ilgili özdeyişleri  Muhakkaktır ki, bizim için nüfusun korunması ve artırımını ve çalışanların güç ve zindeliğini sağlayan önlemlerin başında sıtma savaşımı bulunmalıdır.
  (2. Dönem 2. Toplanma Yılını Açarken, 1.11.1924, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri Cilt 1 sf: 352)


  Sağlık etkinlikleri ve savaşımdan aldığımız sonuçlar olumlu ve hoşnutluk vericidir. Sağlık ve Sosyal İşler?in değişik şubelerine ilişkin ve Meclis?in gündeminde bulunan, yasa tasarılarının onayı, sağlık ve sosyal işler örgütümüzde yeni gelişme sağlayacaktır.

  (2. Dönem 3. Toplanma Yılı Açışı, 1 Kasım 1925, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri Cilt 1 sf: 365)

+ Yorum Gönder


atatürkün sağlıkla ilgili sözleri,  atatürkün sağlık ile ilgili özdeyişleri,  atatürkün sağlık ile ilgili sözleri,  atatürkün sağlık ile ilgili kısa sözleri,  atatürkün sağlıkla ilgili özdeyişleri,  atatürkün sağlıkla ilgili sözleri kısa