+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk Sözleri Forumunda Atatürk'ün barış söylevi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Atatürk'ün barış söylevi








  Atatürk'ün barış söylevi


  « Türk Barış şartları, Misak-ı Millî’nin ilân edildiği gün olan 28 Ocak 1920 tarihinden beri bütün cihanca malûmdur. Bu şartlar şu suretle özetlenebilir: Türkiye’nin millî hudutları içinde siyasî ve iktisadî tam istiklâlinin tasdiki Fransa ile imzalanan 20 Aralık itilâfı Türkiye’nin, istiklâline hürmet edildikçe barışsever ve uyuşmacı olduğunu ispat eder.»

  11.01.1922, Entransigeant Muhabirine Demeç.


  «… Memleketimizin zulmen uğradığı tahribatı imar ve senelerden beri türlü türlü engeller altında baskı uygulanan ekonomi hayatımızın meşru gelişimini temin ve fen ve irfan içinde çalışkan bir hayata kavuşturmak barış şartlarımızdır.»

  24.10.1922, United Press Muhabiri ile Demeç.




  «… Büyük Millet Meclisi samimi olarak barış istiyor. Cidden barış istediğimizi herkes anlayabilir. Çünkü memleketimizi imar edebilmek için barışa muhtacız.»

  22.12.1922, Morning Post Muhabirine Demeç.


  «… Barışı kanla değil, mürekkeple imza etmek istiyorduk.»

  23.01.1923, Morning Post Yazarı Grace Ellison’a Demeç.



  «Evvelâ, barışsever olduğumuz için barışı arzu ediyoruz. İkinci olarak, devamlı muharebeler dolayısıyla memleket barışa tanzim ve imara çok muhtaçtır. Fakat barış olmayacak olursa yine mücadeleye devam edecek ve mutlaka memleket için lüzumlu olan neticeyi elde edeceğiz…»

  16.01.1923, Arifiye’de Konuşma.



  « Gerçekte barış bizim için ne kadar faydalı ise, muhataplarımız için de o kadar faydalı ve lazımdır. Çünkü bundan sonra memleketimizin imar ve ihyası için çalışmak istiyoruz. Onların da bu lüzumu idrak etmemelerine imkân yoktur…»

  22.01.1923, Bursa Şark Sinemasında Halka Konuşma.








 2. Acil

  Atatürk'ün barış söylevi isimli yazıya yorum yazın.





 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder