+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk Sözleri Forumunda Atatürkün milli kültür konusundaki görüşlerini ifade eden sözler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Atatürkün milli kültür konusundaki görüşlerini ifade eden sözler
  Atatürkün milli kültür konusundaki görüşlerini ifade eden sözler


  Kültür konusunda Atatürk, düşüncelerini net bir şekilde ifade etmiş ve bu
  yönde gerekli politikalar oluşturmuştur. Atatürk “Varlığımızın temeli kültürdür.”,
  “Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültür olacaktır.” diyerek kültüre verdiği önemi
  açıkça belirtmiştir.
  Atatürk, Cumhuriyetimizin 10. yılı kutlamalarındaki söylevinde Türk milletinin
  kültür hedefini göstermiştir. Atatürk bu konuda şunları söylemektedir.
  “Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve uygar ülkeleri düzeyine çıkaracağız.
  Milletimizi en geniş refah araç ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü
  çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkartacağız”
  Atatürk’ün önderliğinde gerçekleşen önemli kültürel gelişmelerin
  başlıcaları şunlardır: “fiapka Kanunu”nun çıkarılması (25 Kasım 1925) “Türk
  Harşeri Hakkında Kanun”un çıkarılması (1 Kasım 1928). Kültürleme ile
  gerçekleşen bu yenilikler ile amaç Türkiye Cumhuriyetini çağdaş uygarlık
  düzeyinin üze-rine çıkartmaktır.
  Atatürkün milli kültür konusundaki görüşlerini ifade eden s&#.gif
  ,

  Atatürk, özellikle kültür emperyalizminin etkileri üzerinde şunları
  söylemiştir: “Kültür, dine karışmış masallardan, yaradılış ve varlığımızla ilgisi
  ,
  olmayan fikir ve inançlardan, doğudan ve batıdan gelen etkilerden uzak, millî
  karakter ve ta-rihimize uygun bir kültürdür.” “Ülkesinin yüksek istiklâlini
  korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır.”
  Atatürk devrimleri de işte bu gerekçelerle gerçekleştirilmiştir. Atatürk; toplumsal,
  ekonomik, siyasal gelişmelerle birlikte kültürel gelişmelere de önem vermiştir.
  ,
  kazanılması süreci en genel anlamıyla sosyalleşme olarak adlandırılır.
  Kültür emperyalizmi, kültürel yozlaşmaya ve kültürel asimilasyona yol
  açar, ulusal kültürün bozulup yok olmasına neden olur. Kültür alanında Atatürk’ün
  önderliğinde gerçekleştirilen yenilikler kültür emperyalizminin etkilerini de ortadan
  ,
  kaldırmaya yöneliktir.
 2. Acil

  Atatürkün milli kültür konusundaki görüşlerini ifade eden sözler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder