+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk Sözleri Forumunda Atatürkün edebiyat ile ilgili sözleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Atatürkün edebiyat ile ilgili sözleri
  Atatürkün edebiyat ile ilgili sözleri


  Edebiyat denildiği zaman şu anlaşılır:
  Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı.Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa musiki gibi,, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.
  Atatürkün edebiyat ile ilgili sözleri.jpg

  Bu tanımdan sonra edebiyatın amaç ve hedefini çizmiş.

  beşeriyette en müspet ilim ve en ince teknik esaslarına dayanan, hayatla ve kanla karşılaşmak kendileri için alında yazılı olan askerlik gibi yüksek bir idealist meslek dahi, kendini içinde bulunduğu topluma anlatabilmek ve bu büyük insanlık ve kahramanlık yolculuğuna hazırlayabilmek için, uyandırıcı, hedefleyici, yürütücü ve nihayet fedakar ve kahraman yapıcı vasıtayı edebiyatta bulur.

  Bu cümlede, üzerinde kısaca da olsa durulması gereken bazı önemli konulara yer verilmiştir. Bir kere Atatürk için, edebiyat, geçirilmesi güç zamanlarda uyandırıcı, hedeflendirici ve yürütücü bir, vasıtadır. Ancak dikkat olunacak husus, bu vasıtanın yıkıcı değil, fedakar, kahraman ve yapıcı bir vasıf taşımasıdır. Sonra Atatürk’ün milli, daha dorusu hamasi bir edebiyat zevk ve anlayışı olduğu ortaya çıkmaktadır.

  Yine bu cümlenin devamında Atatürk’ün, edebiyatı, cemiyetin hal ve istikbalini koruyan ve daima koruyacak olan bir terbiye ve eğitim aracı saydığı da ortaya çıkmaktadır.

  Şair Halit Fahri Ozansoy’a 29 Ağustos 1928 akşamı Dolma bahçe Sarayı’nda Türk inkılabı şairinin nasıl olması gerektiğini şu şekilde açıklamıştır.

  Mutlak dahil olduğun parlak Türk devrinde şair olduğunu ispat edeceksin. Şiirlerin şen, şatır fakat Türk milletinin sürur, şetaret, faaliyet, his ve hareketlerini terennüm edecektir. Buna mevcudiyetini hasredeceksin.
 2. Zarafet
  Üye

  Atatürk, geniş bir düşünce ufkuna sahip olduğunu, askerî ve siyasi alanda gerçekleştirdiği işler ve inkılaplarla ortaya koymuştur. Çanakkale ve Sakarya savaşlarında uyguladığı savaş taktikleri, onun askerî dehasının bir göstergesidir. Ayrıca yeni Türk alfabesinin ve uluslararası ölçü birimlerinin kabulü gibi sosyal ve kültürel alanda gerçekleştirdiği inkılaplar, Atatürk’ün geniş düşünce ufkunun boyutlarını gösteren örneklerdir.
+ Yorum Gönder


atatürkün edebiyat ile ilgili sözleri,  atatürkün edebiyatla ilgili sözleri,  atatürkün özdeyişleri,  atatürkün sanat ile ilgili sözleri,  atatürkün cumhuriyet ile ilgili sözleri,  atatürkün sporla ilgili sözleri