+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk Sözleri Forumunda Atatürk'ün vatanseverlik ile ilgili sözleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürk'ün vatanseverlik ile ilgili sözleri
  atatürk'ün vatanseverlik ile ilgili sözleri kısaca 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Atatürk'ün vatanseverlik ile ilgili sözleri

  Atatürk'ün vatanseverlik ile ilgili sözleri hakkında yazı  Mustafa Kemal, bir asker olarak birçok cephede vatan savunmasının en güzel örneklerini verdi

  Vatanı savunmanın yüce bir görev olduğunu belirtti Çanakkale Cephesi’nde askerlerine: “Size ben taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum Biz ölünceye kadar geçen zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar gelebilir” diyerek Türk ordusunun Çanakkale Savaşlarındaki başarısının nasıl gerçekleştiğini ortaya koymuştur

  Sakarya Meydan Savaşı’nda Mustafa Kemal askerlerine şu emri verdi: “Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır O satıh, bütün vatandır Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez” Bu emrin harekete geçir*diği vatanseverlik duygusu Türk ordusuna büyük bir zafer daha kazandırdı

+ Yorum Gönder