+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün hayatı Forumunda Atatürk'ün Özel Mektupları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Atatürk'ün Özel Mektupları

  Atatürke Özel Mektuplar


  Salih Bozok,Atatürk'ün çocukluk ve okul arkadaşıdır.Hayatı boyunca birbirlerinden ayrılmamışlardır.Herhangi vesileyle ayrı düştükleri zaman da mektuplaşmışlardır.Evvela Mustafa Kemal'in "Şerif" takma adı ile Salih Bozok'a gönderdiği iki mektubu vereceğim."Şerif" takma adını kullanarak mektuplaşmasının nedeeni :

  - Trablusgarp Savaşı koptuktan bir müddet sonra Mustafa Kemal kıyafetini değiştirerek birkaç arkadaşıyla Mısır yolundan Derne'ye geçiyor.Pek acele hareket ettiği için en yakın arkadaşlarıyla dahi vedalaşmaya fırsat bulamıyor.İskenderiye'ye varır varmaz da -gizli hüviyet altında gittiği için- "Şerif" takma adıyla Salih Bozok'a şu mektubu gönderiyor :

  "Hazreti Salih;
  Seni kucaklayabilmek çaresini bulamadığım için üzüntülüyüm.Lâkin zarar yok.Kalplerimiz,fikirlerimiz bir olsun.Ben,seyahatin bir noktasında hayvandan burularak tedavi edilmek üzere İskenderiye'ye geldim.Gözlerinden öperim.Valideyi hastalığımdan haberdar etme.
  Ruşen Beyin gözlerinden öperim.Birkaç gün sonra tekrar yola çıkacağız.Necati Beye mahsus selâm.Senin ve benim validelerimizin ellerinden,hemşiremin gözlerinden öpreim.Ragıp Beyin(üvey pederi) ellerinden.Hakkı'ya(üvey kardeşi) selâm.Bilcümle arkadaşlara selâm.
  "


  Şerif

  (1911 senesinde gönderildiği anlaşılan bu mektubun tarihi yoktur.)

  Mustafa Kemal'in "Şerif" takma adıyla gönderdiği ikinci mektup :

  "Ey Hazreti Salih;
  Seferin ilk devresindeki mecburiyeti savdık.Şimdi ikinci sefere çıkıyoruz.Bakalım Allah ne gösterecek?İnşallah dönmek nasip olursa size günlerce anlatacak hikâyelerimiz var.Suret-i muhsusada gözlerinden,validenizin ellerinden öperim.Bizim valide acaba ne âlemdedir?Maaş alabildiniz mi?Kuzum Salihciğim,Necati'ye söyle maaşımdan borçlarımı kessin.Dönüşümde borç filan dinlemem.Kimbilir ne kadar züğürt döneceğim.Ruşen beye,Mustafa Beye mahsus ihtiramlar.Kendilerine mektup yazamayışımın sebebi,adresleri nazar-ı dikkai çekicidir.Lütfi beye,Mehmet Ali'ye,Rauf,İsmail Hakkı,Derviş yer yok,cümleye sêlam."

  Şerif
  15 Kasım 1327 (1911)


  Bilgilendirme : Yaklaşık 157 mektuptan oluşan özel matbu bir eserin parçalarını burada fırsat buldukça yayınlayacağım.
  Mustafa Kemal'in iç dünyasına inmek ve onu daha iyi anlayabilmek için bu mektupların okunmasında fayda vardır.
  Atatürk'ü keşfedebildiğimiz en önemli yerlerden bir tanesi de mektuplarıdır.
  Büyük kurtarıcı'nın siyasi kanaat ve görüşlerinin geçirdiği istihaleleri,kalburüstü dünya meseleleri hakkındaki görüş ve kanaatlerini yine bu mektuplardan öğrenmek mümkündür.
  Anlaşılan vesileden,Atatürk'ün mektuplarında tarihlere,hatta özel anı kitaplarına bile geçmemiş kıymetli bilgiler de vardır.Bu suretle milli tarihimiz için büyük önem taşıyan ve Ata'nın iç dünyasına ışık tutan bu mektuplar okunmadan O'nun bütün yönleriyle anlaşılamayacağı kanısındayız.
  Bilhassa belirtmekte gerek duyarım ki mektuplar eski çevirilere dayanmaktadır ve çeviriler yine eski lisanımızın bilgisinin kurallarında aksedilmiştir.Günümüz Türkçesi'ne en yakın halidir.
  Konuyu kilitleyeceğim ve sadece bu konu içerisinde 157 özel mektubu yayınlayacağım.Konu hakkındaki görüşlerinizi ister özel mesaj isterseniz yeni bir konu açarak dile getirebilirsiniz
 2. Zarafet
  Üye

  Atatürk'e Mektup Örnekleri

  Saygıdeğer Büyüğüm Atatürk,
  Yurdumuzu düşmalardan kurtardığın için teşekkür ederim. Yaptığın devrimlerle yurdumuzu ileri götürdün. Ülkemizin ve milletimizin ileri gitmesi için büyük çaba harcadın. Senin sayende diger ülkelerle aynı seviyeye geldik. Çocuklara Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı armağan ettin. Bunun için çok mutluyuz. Cumhuriyeti ilan ettin. Bu sayede milletimizin özgür olmasını sağladın. Tüm yaptıkların için sana teşekkür ederiz. Senin kurduğun cumhuriyeti koruyacağımıza söz veriyorum. Seni hiç bir zaman unutmayacağız ve izinden yürüyeceğiz. Bir Türk çocuğu olmaktan gurur duyuyorum. Senin de söylediğin gibi; “Ne mutlu Türk’üm diyene”
+ Yorum Gönder