+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün hayatı Forumunda Atatürkün İdealindeki Gençlik Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Atatürkün İdealindeki Gençlik
  Atatürkün İdealindeki Gençlik Kısa Tanımlar

  Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için çalışmalıdır.

  İlerici olmalı ve ilerlemede sınır tanımamalıdır.
  "Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.

  Milli terbiyeye sahip olmalıdır.

  Gerçek bir Türk Milliyetçisi Olmalıdır.

  Bağımsızlığından ödün vermemelidir.
  "Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür."

  "Ne kadar zengin ve refaha kavuşturulmuş olursa olsun, bağımsızlıktan mahrum bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık olamaz."


  images.jpg

  Milli Kültüre Önem Vermelidir.
  " Başarıya ulaşmak ve başarıları kuvvetle, emniyetle yürütebilmek için güçlü bir karaktere sahip olmak gerekir."

  Atatürk'ü iyi anlamış olmalıdır.

  Atatürk'ün yolunda ilerlemeli ve onun bıraktığı görevi tamamlamalıdır.
  "Benim Türk Milleti'ne, Türk Cumhuriyeti'ne ve Türklüğün istikbaline ait görevlerim bitmemiştir. Sizler, onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz."


  İstikrarlı, kararlı ve azimli olmalıdır.
  "Türk Milleti'nin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.
  Zafer "zafer benimdir" diyebilenin, muvaffakiyet, "muvaffak olacağım" diye başlayanın ve "muvaffak oldum" diyebilenindir."


  Sorumluluk sahibi olmalı, hizmete talip olmalıdır.
  "Mesuliyet yükü her şeyden, ölümden de ağırdır."

  Cesur olmalıdır.
  "Gençler için vatani işlerde ölmek söz konusu olabilir. Ama korkmak asla!"


  Zorluklardan yılmamalıdır.
  "Teşebbüslerin başarılı olması için çetin şartlara göğüs germek gereklidir."

  Çalışkan ve disiplinli olmalıdır.

  Dürüst olmalıdır.
  "Hakikati konuşmaktan korkmayınız."

  Adaletli olmalıdır.
  "Efendiler! Hükümet memlekette yasayı hakim kılmak ve adaleti dağıtmakla yükümlüdür.

  İleri görüşlü ve tedbirli olmalıdır.
  "Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur."

  Gelişen bilim ve teknolojinin izleyicisi ve uygulayıcısı olmalıdır.
  "Milletimizin siyasi, sosyal hayatında, milletimizin fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır."

  Güzel ahlaklı olmalı, manevi değerlere sahip çıkmalıdır.
  "Her şeyden önce maneviyat, kalp ve vicdan gücü yüksek tutulmalıdır."

  Hoşgörülü olmalıdır.
  "Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir."


  Eğitime önem vermelidir.
  "En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır.

  Sanata önem vermelidir.
  "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir." 2. Hırçın`BoyS
  Devamlı Üye

  Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Mustafa kemal atatürkün idealindeki gençlik ; eğitime önem vermeli , sanata önem vermeli , hoşgörülü ve güzel ahlaklı olmalı , çalışkan ve disiplinli olmalı , zorluklardan kaçmamalıdır, milli kültüre önem vermeli ve atatürkün görüş ve düşüncelerini çok iyi anlamalı
+ Yorum Gönder