+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün hayatı Forumunda Atatürk’ün Matematiğe Verdiği Önem Makale Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Atatürk’ün Matematiğe Verdiği Önem Makale
  Atatürk’ün Matematiğe Verdiği Önem Makale
  Atatürk’ün matematik alanın da yapmış olduğu çalışmalar aslında bu dalın kendisi için ne kadar büyük bir önem ifade ettiğini açık ve net bir şekilde göstermektedir.

  Atatürk’ün matematiğe olan ilgisi ilk olarak ortaokul yıllarında kendisini göstermiş, matematik dersindeki başarısından dolayı öğretmenlerince çok sevilen bir öğrenci durumuna gelmiştir. Matematik öğretmeninin olmadığı günlerde sınıftaki diğer arkadaşlarına matematik dersi vermesi kuşkusuz bu dersi çok sevmesinden kaynaklanmıştır.

  Okul hayatı boyunca başarılı bir öğrenci olan Mustafa Kemal, askerlik hayatı boyunca da bir çok başarılara imza atmış, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte her alanda yenilik hareketlerinde bulunarak ülkenin hızlı bir gelişim sürecine girmesini sağlamıştır.

  Atatürk, eğitim ve öğretime de büyük önem vermiş matematik derslerinde kullanılan ve okunup anlaşılması çok zor olan terimlerin (zâviye–açı, mustatîl–dikdörtgen, muhit–çevre, murabba–kare, re’s–köşe v.b) adlarını değiştirerek matematik dersinin öğrenciler tarafından sevilip kolay anlaşılmasını sağlamıştır.

  Büyük Önder Atatürk, kendisinden önceki matematik düşünürlerinin çalışmalarını da paylaşmaya büyük gayret ve özen göstermiştir. Matematik alanın da hala kullanılmaya devam eden, kolayca söyleyip anlayabildiğimiz bir çok Türkçe geometri terimlerinin adları Atatürk’e aittir.

  Atatürk’ün ölmeden iki yıl önce yazmış olduğu geometri kitabı O’nun matematik alanında ne kadar başarılı olduğunun bir kanıtıdır. Yazmış olduğu kitabında ünlü matematik bilimcilerin ortaya koymuş olduğu bilimsel çalışmalara da yer vermiş, bunların yanı sıra Türkçe kelimeler ile ifade ettiği terimleri Türk halkının öğrenimine sunmuştur.

  Matematiği çok seven Atatürk, matematik alanında yapmış olduğu çalışmalar ile Türk milletinin bilimsel anlamda gelişmesine katkıda bulunmuştur. Atatürk’ün matematiğe verdiği önem sayesinde ülkemiz eğitim ve öğretimde büyük aşamalar kaydederek dünya ile yarışır bir düzeye gelmiştir.
 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  Atatürk, matematiği iyi bildiği ve sevdiği için, terim devrimine matematikten başlamıştır. Mustafa kemal Atatürk hep matematikle uğraşır ve çalışmalar yapardı. Geometri terimleri ile ilgili çalışmalar yapmıştır.
+ Yorum Gönder


Ataturk un matamatikle ilgili makalesi