+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün hayatı Forumunda Atatürk' ün Erzurum Kongresi konuşması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Atatürk' ün Erzurum Kongresi konuşması
  Atatürk' ün Erzurum Kongresi konuşması


  Atatürk, Anadolu’ya geçtikten sonra vatanın kurtarılması konusuyla birlikte üzerinde durduğu diğer bir konu da Hilâfet ve Saltanat’ın kurtarılması konusu olmuştur. Bu itibarla Erzurum’dan itibaren yaptığı konuşmalarında bu konuyu değişik yerlerde dile getirir.

  23 Temmuz 1919’da Erzurum Kongresi’ni açış konuşmasında İtilaf Devletlerinin Hilâfet ve Saltanat makamı olan İstanbul’u işgal ettiklerini, gün geçtikçe artan bir şiddetle Hilâfet ve Saltanat hukukunun, hükümetin haysiyetinin, milli onurumuzun saldırıya uğradığını belirtir, konuşmasının sonunda da şu duada bulunur:

  “En son duam şudur ki, istekleri gerçekleştiren Büyük Allah, sevdiği Hz. Mııhammed hürmetine bu kutsal vatanın sahibi ve savunucusu, kıyamete kadar Hz. Muhammed’in dinin en sadık koruyucusu olan necip milletimiz ile saltanat ve yüce hilâfeti korusun ve mukaddesatımızı düşünmekle sorumlu olan heyetimizi başarılı kılsın! Amin.

  Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Cevat Paşa’dan 11 Haziran 1919’da aldığı mektupta İngilizlerin, “Mustafa Kemal’in Anadolu’da dolaşmasının sakıncalarını görüp İstanbul’a istemeleri” üzerine Mustafa Kemal, Padişah Vahdettin’e yazdığı şikayet mektubunun girişinde:

  “Büyük milletin ve mukaddes Hilâfetin tek ve gerçek direği bulunan saltanat-ı hümayunlarını Allah âfetlerden korusun!” dedikten sonra vatanın kurtuluşunun başta padişah olmak üzere, milli ve kutsal bir gücün var, olan haykırışının kurtarabileceğini; halkın, baştan aşağıya uyanık olup, devletin, milletin, yüce Hilâfetin ve Saltanat’ın hukukunu sağlamlaştırmak için güçlü bir karar ve inanç ile donanmış bulunduğunu; İstanbul’da iken milletin bu kadar güçlü ve az zamanda felaketlerden bu derece tetikte olduğunu tahayyül edemediğini bildirir ve eğer zorlanırsa istifa edip Anadolu’da sîne-i millete kalacağını böylece vatanî görevini daha açık adımlarla milletin bağımsızlığına ve yüce Hilâfet ve Saltanat’ın masuniyetine kadar sürdüreceğini dile getirir.

  4 Eylül 1919’da Sivas Kongresi açış konuşmasında ise. Saltanat ve Hilâfet merkezi olan İstanbul’un hükümdar saraylarına kadar boğucu bir şekilde işgal edildiğinden bahseder.6

  Sivas Kongresi’nin bitiminde, kongre bir bildiri yayınlar. Bu bildirinin ikinci maddesine göre; Osmanlı topluluğunun bütünlüğü ile milli bağımsızlığın sağlanması ve yüce Hilâfet ve Saltanat makamının korunması için milli güçleri etken, milli iradeyi hâkim kılmak esastır, şeklinde karar alınır.
 2. Acil

  Atatürk' ün Erzurum Kongresi konuşması isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


erzurum kongresi atatürkün konuşması,  atatürkün erzurum kongresindeki konuşması