+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün hayatı Forumunda 1923 - 1938 Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı Dönemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  1923 - 1938 Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı Dönemi
  1923 - 1938 Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı Dönemi

  Türkiye Cumhuriyet'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal
  29 Ekim 1923 tarihinde Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet'in ilanının hemen ardından Cumhurbaşkanlığı seçimide gerçekleştirilmiş ve oylamaya katılan 158 vekilin tamamı Cumhurbaşkanlığı seçiminde tek aday olan Mustafa Kemal (Atatürk)'e oy vermiş ve oy birliği ile Mustafa Kemal (Atatürk) yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. 1927, 1931 ve 1935 yıllarındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuş ve tekrar seçilerek Cumhurbaşkanı olmuştur.

  Cumhuriyet'in ilanı ve Mustafa Kemal (Atatürk)'in Cumhurbaşkanı olmasıyla, devletin modern bir şekil alması ve milletin çağdaş uygarlık seviyesine en kısa zamanda erişebilmesi yolunda büyük inkılaplar birbirini takibe başladı. Bu devre esnasında şapka ve kıyafet inkılaplari yapıldı. Halkı uyuşukluğa sevkedecek her türlü hayat enerjisini yokeden tekkeler, zaviyeler, türbeler kapatıldı; Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldirıldı. Laik devlet prensibi kabul edilerek din ve devlet işleri kesin olarak birbirinden ayrıldı. Hukuk alanında, şeriye mahkemeleri ve Mecelle kaldırılarak Türk Medeni Kanunu'yla beraber birçok yeni kanunlar kabul edildi. İlim ve kültür işlerine büyük önem verildi; Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu kurularak Türk tarihi ve Türk dili üzerinde çalışmalar yapıldı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte 19. yüzyıldan beri süregelen Eğitim ve öğretimdeki çift başlılık ortadan kaldırılarak eğitim ve öğretimde birlik sağlandı; eski dinamizim ve ilerici anlayışını kaybeden medreseler kapatılarak çağdaş kültürü benimseyen Cumhuriyet okulları açıldı. Atatürk'ün en büyük eserlerinden biri olan harf inkılabı meydana geldi; Arap harfleri terk edilerek Latin harfleri esasına dayanan Türk alfabesi yapıldı. üniversite'de de büyük bir reform gerçekleştirilerek ona çağdaş bir görünüm kazandırıldı; bu arada ihtiyaç duyulan çeşitli fakülteler ve kürsüler açıldı. Uluslararası takvim, saat ve rakamlar kabul edildi. Kadın hukukunda reform yapılarak Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanındı. Ekonomik hareketlere önem verildi. 1923 yılında Türkiye'de ilk defa olarak bir İktisat Kongresi toplanarak memleketin ekonomik problemleri görüşüldü. Zirai faaliyetler genişletildi; ticaret ve milli sanayi geliştirildi. Sağlık işlerine önem verildi. Güçlü bir ordu kuruldu. Yeni Türkiye Devleti'nin temeli olan bütün bu inkılaplara "Atatürk İnkılapları" adı verildi. İnkılapların memlekette daha süratle ve daha sağlam yerleşmesi için bütün Türk halkını içine almak üzere Cumhuriyet Halk Partisi kuruldu. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık Türkiye siyasetinin ilkeleri olarak kabul edildi.
 2. Emine4747
  Devamlı Üye

  Gazi Mustafa Atatürk tekrar Cumhurbaşkanlığına seçti. Mustafa Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı dönemimde dış politika konuları şunlardır. Nüfus mübadelesi, Hatay Sorunu, Irak sınırı vesaire olarak sıralayabiliriz.
 3. Ziyaretçi
  ülkemizin gelecekteki kaderini belirleyen ve halkın fikri sorulmadan alınan her kara diktatörlük temellerini atılmasıdır öyleki rakip olanlara bile tahhammül edemeyn zihniyeti ülkeye demokrasi getiriyoruz diye ortaya çıkması bir diktatörlüğün halktan gizlenmesini bir yöntemidir icicnde milletin düşüncesi fikri olmayan hiç bir değişim demokrasi adına yapılamaz
+ Yorum Gönder


atatürkün cumhurbaşkanlığı dönemi,  ataturkun cumhurbaskanligi donemi,  atatürkün cumhurbaşkanlığı,  ataturkun cumhurbaskanligi,  mustafa kemal atatürkün cumhurbaşkanlık dönemi kısaca,  atatürkün cumhurbaşkanlık dönemi