+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün hayatı Forumunda Mustafa Kemalin Samsuna çıkması, Mustafa Kemal Samsuna ne zaman çıkmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Mustafa Kemalin Samsuna çıkması, Mustafa Kemal Samsuna ne zaman çıkmıştır
  Mustafa Kemalin Samsuna çıkması

  Mustafa Kemal Samsuna ne zaman çıkmıştır

  Atatürkün samsuna çıkışı nedeni


  Atatürkün samsuna çıkmasının amacı nedir
  Mustafa Kemalin Samsuna çıkışından T.B.M.M. nin açılışına kadar geçen süre ulusal mücadelenin “Hazırlık Dönemini” oluşturur ve kongreler dönemi olarak adlandırılır.
  Mondros ateşkes antlaşması imzalandıktan sonra Mustafa Kemal Paşa, yıldırım orduları komutanlığına getirildi. Bu görevde iken ateşkes antlaşmasının kendi komutanlık bölgesinde İngilizlerce tek yanlı uygulanmasına karşı koydu. Yapılan baskı sonucu görevinden alınarak 13 kasım 1918 de İstanbul’a geldi. Padişahı ve Osmanlı genel kurmayındaki arkadaşlarının desteğini sağlayarak kendisini 9. ordu müfettişliğine atamıştır.
  NOT 1: Mustafa Kemal İstanbul’un resmen olmasa da işgal altında bulunmasından dolayı kurtuluşun ancak Anadolu da gerçekleşeceğine inanıyordu.30 nisan 1919 da 9. ordu müfettişliğine atanan Mustafa Kemal in bu göreve padişahça gelmesinin sebepleri şunlardır;
  1.Birinci Dünya savaşına Osmanlı devletinin girmesi neden olan ittihatçı asker kadro ile ters düşmesi ve bu kadroyu eleştirmesi2.İstanbul’a geldikten sonra padişah ve çevresinde güven verici bir izlenim bırakması, o dönemin ünlü komutanlarından biri olması.3.İstanbul hükümetinin doğu Karadeniz de Pontos’çu Rumlara karşı sivil direnişçilerle birleşen askerler üzerinde Mustafa Kemalin caydırıcı bir etki yapacağını düşünmesi.
  Mustafa Kemal’in Gerçekleştirmek İstediği Temel Amaç:
  Türk halkını, tehlikelere karşı uyarıp halkı örgütlemek ve bağımsızlık mücadelesini başlatarak kayıtsız şartsız ulus egemenliğine dayanan bağımsız bir Türk devleti kurmaktır.Bölgede tüm askeri ve sivil makamlara emir verme yetkisi olan Mustafa Kemal Samsun’da :a)Bütün yurttaki orduların ve silahların anlaşma devletlerin teslimini engellemeye çalıştı.b)Müdafaa-i hukuk gruplarıyla ilişki kurarak “bölgesel kurtuluş” görüşünü ulusal bir niteliğine ve birliğe yükseltmeye çalıştı.
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  mustafa kemalin samsuna çıkış amacı nedir

  a. Samsun ve yöresindeki Pontus Rumları ile Türkler arasında çıkan ayaklanmaları önlemek için 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirildi.
  b. M. Kemal’i İstanbul’dan uzaklaştırmak istiyordu. Nedeni: Hükümet işlerine karışması; Çanakkale kahramanı olarak halk arasında sevilmesi; ittihatçı olması.
  Gitme Nedenleri a. Milli mücadeleyi başlatmak ve milli egemenliğe dayalı bir devlet kurmak istemesi
  b. Samsun ve yöresindeki Türk direnişini daha örgütlü duruma getirmek istemesi
  c. İstanbul’da kalarak vatanın kurtuluşuna katılmasının olanaksız olması
  d. İstanbul Hükümetinin vatanın kurtuluşu için hiçbir eyleme girişmemesi
  NOT: M. Kemal, İngilizlerin isteklerini yerine getirmek ve Mütareke şartlarını uygulamak amacıyla Doğu Anadolu’da sivil ve askeri kurumlara emir verme yetkisiyle Samsun’a gitti.
  NOT: 19 Mayıs 1919 tarihi Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

+ Yorum Gönder


atatürkün samsuna çıkışı