+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün hayatı Forumunda Atatürk olmasaydı hayatımızda neler olmazdı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Atatürk olmasaydı hayatımızda neler olmazdı
  Atatürk olmasaydı hayatımızda neler olmazdı
  ATATÜRK OLMASAYDI, bu günkü hür ve demokratik ortamda yaşayamazdık
  ATATÜRK OLMASAYDI, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan türkiye cumhuriyeti olmazdı.
  ATATÜRK OLMASAYDI, Şanlı bayrağımız bu vatanın semalarında özgürce dalgalanamazdı.


  ATATÜRK OLMASAYDI, Ankara ve Çankırı hariç her yere pasaportla giderdik,birde vize derdimizolurdu.
  ATATÜRK OLMASAYDI, Milliyetçilik duygusu hiç anlaşılamayacak ve mevcut olan ümmetçilik kavramı içerisinde dostumuz ve düşmanımızı ayırt edemeyecektik ATATÜRK bize Türk’lüğümüzü iade etti.
  ATATÜRK OLMASAYDI, TÜRK a,b,c si olmazdı
  ATATÜRK OLMASAYDI, KENDİ KÜLTÜRÜMÜZÜ TAMAMEN UNUTUR TÜRKÜLERİMİZ,ŞARKILARIMIZ VE TARİHİMİZ YERİNE BAŞKA KÜLTÜRLERİ ÖĞRENİRDİK.
  ATATÜRK OLMASAYDI,modern çağın ilimlerini öğrenemeyecek ve dışarıdaki gelişmeleri takip edemeyecektik.
  ATATÜRK OLMASAYDI, Şu anda mevcut modern çağın teknolojisini kullanan devlet teşekkülleri ve özel şirketler olmazdı.
  ATATÜRK OLMASAYDI, YOLLAR BARAJLAR,FABRİKALAR,ÜNİVERSİTELER,OKULLAR YAPILAMAZDI KARANLIK VE CEHALETİN KURBANI OLURDUK.
  ATATÜRK OLMASAYDI,Sanat ve sanatçının değeri bu günkü düzeye gelmezdi
  ATATÜRK OLMASAYDI,üzerinde çağın damgası olan hiç bir hareket ve müesseseyi kuramazdık
  ATATÜRK OLMASAYDI kadın hak ve hürriyetleri,öteki islam ülkelerinin şartları içerisinde kalacaktı,kadınların seçme seçilme dahil hiç bir hakkı olmayacaktı.
  ATATÜRK OLMASAYDI,Din ve maneviyatı akıl ve mantıkla böylesine bağdaştıran bir başka insan bulamazdık.
  ATATÜRK OLMASAYDI,Bu günlerimize özlemle uzaktan bakan bir ülkenin bahtsız insanları olurduk.
  ATATÜRK OLMASAYDI,Hayatında olduğu gibi ölümündede bağrından çıktığı milletini o günlerden bu günlere dünya gündeminde tutabilmiş bir başka insana sahip olamazdık

  EN ÖNEMLİSİ SEN OLMAZDIN !!!

  Atatürk Olmasaydı
  Bu okullar, bu yollar,Akan sular pınarlar,
  Büyür müydü ağaçlar, Atatürk olmasaydı.

  Gökte uçan uçaklar, Ana evlat kucaklar,
  Oynar mıydı çocuklar, Atatürk olmasaydı.

  Ne camide kurânlar, Minarede ezanlar,
  Kılınmazdı namazlar, Atatürk olmasaydı.

  Santraller barajlar, Otopark ve garajlar,
  Akar mıydı pınarlar, Atatürk olmasaydı.

  Jetler uçar havada, Yemek pişer tavada,
  Olur muydu şu doğa, Atatürk olmasaydı.

  Rüzgar eser sessizce, Nişancımız keskince,
  Yaşar mıydı özgürce, Atatürk olmasaydı.

  El ele verelim biz, Yorulmasın asla diz,
  Yaşar mıydık bağımsız,Atatürk olmasaydı.

  Bitti artık acılar,Anne baba amcalar,
  Tüter miydi bacalar, Atatürk olmasaydı.

  Sıcak sıcak kestane, Lokanta ve pastane,
  Olur muydu hastane, Atatürk olmasaydı .

  Çalış çabala devin, Şu günlere çok sevin,
  Olur muydu bir evin, Atatürk olmasaydı.

  Hüseyin Çelik
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Atatürk Olmasaydı


  Atatürk olmasaydı cumhuriyetçi laik ve bağımsız bir Türk milleti de var olamazdı.Belkide şu an bu forumda bunları yazamaz,bunları okuyamaz olacaktık.

  Atatürk olmasaydı, Çanakkale Zaferi olmazdı.

  Çanakkale Zaferi olmasaydı İngiliz, Fransız, Ruslardan oluşan itilaf devletleri, savaşı planladıkları üzere en çok 17 ayda zaferle bitirir. Rus çarlığı haşmetle sürer, İstanbul / Boğazlar Rusların eline geçer, Sevr antlaşmasının şartları gerçek olurdu.

  Trablusgarp ve Balkan harpleri yenilgilerinden sonra morali sıfır benliği yok olmuş ezik ve bitik Türklük için destan devri kapanır.

  Dünyanın hiçbir esir milletinde emperyalizmin baskısı altında, milli kurtuluş fikri oluşamaz ve hareket gelişemez. Çarlık Rusya yıkılmasaydı Orta Asya ve Kafkasya’daki Türkler kısa süreli de olsa bağımsız devlet kuramazdı.

  Çanakkale savunması dominyon sömürgelerde bağımsızlık ve haysiyet şuurunu uyandırdı

  atat-rk-olmasayd-neler-ger-ekle-mezdi.jpg

  Atatürk olmasaydı orduyu politika dışında tutmak mümkün olmazdı. İkinci büyük Millet Meclisinde bu prensip tatbik edildi. Bu durumda olanlar ya asker ya Milletvekili oldular. Atatürk olmasaydı üzerinde çağın damgası olan hiçbir hareket ve müesseseyi maziden koparıp kuramazdık. Ya hep ya hiç aydınlığını onda bulduk

  Milliyetçilik duygusundan yoksun kalmaya devam edecektik.

  Atatürk olmasaydı, Türkiye zamanın şartları içinde Bolşevik rejimini kabul edebilirdi.

  Atatürk olmasaydı, kadın hak ve hürriyetleri öteki işlam ülkelerinin şartları içinde kalacaktı.

  Atatürk olmasaydı, Devlet, hayat idare-i maslahat (yaşanılan günü kurtarma) Maslahat-amiz illetinden kurtarılamazdı.

  Atatürk olmasaydı, Kurtuluş mücadelesi süreci içerisinde gerçek hürriyet ve istiklâllimizi imkansız kılan tatbik, safhasındaki bütün dünyanın Ermenilerle ilgili almış olduğu kararı hak-adalet-tarih hakikatleri içinde lehimize sonuçlanması asla mümkün olmayacaktır.

  Atatürk olmasaydı, sanat ve sanatçının değeri bugünkü değerine gelemezdi. Toplum içinde sanatkarı özlenen mevki, makamların üstünde görmek ve bunu tescil ettirmek o günlerde ancak ona has bir özellikti.

  Atatürk olmasaydı bizler ve bizden sonrakiler, şahsi tercihini bir tarafa iterek, milleti için değişmesi şart bir çağ sanatı anlayışı adına fedakarlık örneği gösteremezdi.

  Atatürk olmasaydı, bizi benliğimize kavuşturan gerçek tarihimizden de cehaleti yenmek için tek dayancımız olan Türk alfabemizden mahrum kalırdık.

  Atatürk olmasaydı, bugün ülkemizdeki hümanizm kuruluşları ya hiç olmaz, olsalar bile yasal statüyü koruyamaz, içe açık dışarı kapalı kalmaya mahkum ve mecbur olurduk.

  Milletin imkanlarının devlet hayatında daima göz önünde tutulması, lüks- gösteriş-şatafattan uzak, aynı zamanda vakarlı haysiyetli- zevkli, güzel-asil-cazibe olabilme yapısı devlet varlığına hakim onunla beraber gelmiştir.

  Osmanlı İmparatorluğunun kaybettiği topraklar üzerinde bağımsız ve manda ferliği kabullenmiş 13 Devlet kurulur. Atatürk sayesinde bunlar ile “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesine uygun olarak dostluklar kuruldu

+ Yorum Gönder


atatürk olmasaydı ne olurdu kısaca,  atatürkün hak ve hürriyetleri olmasaydı,  atatürk olmasaydı hayatımızda neler olmazdı,  atatürkün insan hak ve hürriyetlerine sahip olmasaydık nasıl bir yaşantımız olurdu,  atatürk olmasaydı neler olurdu kısa,  atatürkün kazandırdığı hak ve hürriyetlere sahip olmasaydınız nasıl bir yaşantımız olurdu