+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün hayatı Forumunda Atatürk'ün adana ile ilgili anıları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Atatürk'ün adana ile ilgili anıları
  Atatürk'ün adana ile ilgili anıları

  Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en güzel konuşmalarını Çukurova'da yaptı. Bunlar öylesine anlamlı ve kalıcı idiler ki, devlet ve bilim adamlarımız, basınımız, zaman zaman, Atatürk'le ilgili konuşmalarında, yayınlarında bu güzel sözleri (vecize) şeklinde kullandılar.

  Tarih bilinci ve sosyal görüşler açısından, bu değerli sözlerin, Çukurova'da söylenmesinin ayrı bir önemi vardır. Onlar bereketli topraklarda yeşeren tohumlar gibi, burada filizlenmişlerdir.

  Atatürk'ün gelecek kuşaklar için tarihin silinmez yapraklarında yer alacak nitelikteki sözleri, bu kitabın muhtelif bölümlerinde yansıtılmaya çalışılmıştır. Esasen, kitabın yayın amaçlarından biri de budur.

  ataturk adana.jpg
  Özetle belirtmek istediğimiz şudur ki, Adana seyahatleri, Atatürk'ü çok etkilemiştir. Gezi izlenimleri, yukarıda belirttiğimiz gibi, devrimler zincirine halkalar eklemiştir.

  Atatürk'ün sözlerinde ve yargılarında yapıcı ve kalıcı nitelikler vardır. Seyahatlerinde daima gericiliğin, cehaletin, bozgunculuğun, fesatçılığın, bu milletin başına getirdiği felâketlerden bahsetmiş, uygarlığa yönelinerek kültürün, sanatın, tekniğin benimsenmesini savunmuştur. Adana'da parmak bastığı konularla, altına çizdiği sözlerden birkaç örneği, aşağıda özetliyoruz:

  * Bu memleketin efendisi, çiftçi ve köylülerdir.

  * Kılıçla alınan memleketler gider, sabanla kurtarılanlar gitmez kalır.

  * Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur.

  * Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa, tam bir hayata malik olamaz.

  * Her sarıklıyı hoca sanmayın! Hoca olmak sarıkla değil, beyinledir.

  * Bizi yanlış yola iten kötü kişiler, çoğunlukla din perdesine bürünmüşlerdir.

  Saf ve temiz halkımızı, hep şeriat sözleriyle aidata gelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz, görürsünüz ki milleti mahveden, esir eden, harap eden fenalıklar, hep din kılığına giren küfür ve mel'anetten gelmiştir.

  * Sebep ne olursa olsun, vatandaşın derdine çare bulmak, ona yardım etmek, Cumhuriyet Hükümeti’nin üstleneceği bir görevdir.

  * Fertlerin hürriyeti, devletin hâkimiyeti ve iradesinin varlığına bağlıdır.

  Devlet iradesi felce uğrarsa, fertlerin hürriyetini koruyacak hiçbir kuvvet ve vasıta kalmaz. Bu bakımdan hürriyeti yalnız tek taraflı değil, iki taraflı düşünmek lâzımdır.  * Kişi hürriyeti kutsaldır. Bunu korumak için çalışılır. Fakat bu yapılırken devletin gücü, otoritesi hiçe sayılmamalıdır.

  * Milliyetin belirgin niteliklerinden biri dildir. Türk Milletindenim diyen insanlar, her şeyden evvel ve kesin olarak, Türkçe konuşmalıdırlar.

  * Türkçe konuşmayan kişi, Türk kültürüne, toplumuna bağlılığını, iddia etse de, buna inanmak doğru değildir.

  * Millete karşı, milletin yükselmesini sağlayacak tedbirlere karşı koymak, en büyük ihanettir. Bunu yapanların, vatanla, milletle, vicdanla ilgileri yoktur.
 2. CANGÜLER
  Bayan Üye

  Atanın gözünde adananın büyük önemi vardır. Çünkü " Çiftçi milletin efendisidir. " bu kadar verimli olan bu çukurova bölgesi atayı ve bu sayede atanın gözünde ayrı bir önem taşımıştır.
+ Yorum Gönder


atatürkün adana ile ilgili anıları