+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün hayatı Forumunda Atatürk'e göre Türk nedir[Kendi el yazısından] Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Börtecine
  Devamlı Üye

  Atatürk'e göre Türk nedir[Kendi el yazısından]
  Atatürk'e göre Türk


  "Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümid etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne 7 bin senelik, en aşağı, bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarları ile sallandı; beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurları ile yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı, onların oğlu oldu; Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.

  GAZİ MUSTAFA KEMAL"

 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Atatürk'e göre Türk nedir  'Toplumdaki başarısızlığın sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ihmal ve kusurdan doğmaktadır. 1923.'

  M.KEMAL ATATÜRK

  * Kadın meselesinde cesur olalım. Kuruntuyu bırakalım açılsınlar, onların zihinlerini ciddi ilimler ve fen ile süsleyelim. Namusu, bilimsel ve sağlıklı bir şekilde açıklayalım. Şeref ve gurur sahibi olmalarına birinci derecede önem verelim. Sonraki kişisel ilişkilere gelince, karakter ve ahlakımıza uygun eş arayalım ve onunla evlenme şartlarını açık ve kesin olarak kararlaştıralım. Ona uymakta kusur edince onun gereğini yapalım. Kadın da böyle hareket etsin ( 1918 )

  * Bizce: Türkiye Cumhuriyeti anlamınca kadın; bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın yerde, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlıktır.
  (Perihan Naci Eldeniz, TTK Belleten, Cilt:XX, Sayı 80 , 1956)

  * Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde, Anadolu köylü kadınından daha fazla çalışan bir kadından bahsetmenin imkânı yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını "Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim" diyemez. ( 1923 )
  (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:II, 1952)

  *Bu millet, esas terbiyesini aileden almaktadır. Türk Milleti öyle analara sahiptir ki her devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha yüksek nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir.
  (Enver Benhan Şapolyo, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, 1958)

  * Türk kadını dünyanın en aydın, en faziletli ve en ağır kadını olmalıdır. Ağır sıklette değil; ahlakta, fazilette ağır, ağırbaşlı bir kadın olmalıdır. Türk kadınının vazifesi, Türk'ü zihniyetiyle, bazusiyle, azmiyle koruma ve müdafaaya gücü yeter nesiller yetiştirmektir. Milletin kaynağı, sosyal hayatın esası olan kadın, ancak faziletli olursa görevini yerinde getirebilir. Her halde kadın çok yüksek olmalıdır. ( 1925 )
  (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:II, 1952)


 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Mustafa kemal atatürke göre türk insaları çok soylu insanlardır. ona göre bir türk çocuğu tabiyatın çocuğudur. hatta bunu bir yazısında da belirtmiştir.
+ Yorum Gönder


Atatürke göre türk nedir,  atatürke göre türk inkılabının başarısının nedenleri nelerdir