+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Atatürk inkılapları yapılmadan önce Türkiye'de yaşantı nasıldı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürk inkılapları yapılmadan önce Türkiye'de yaşantı nasıldı
  Atatürk inkılapları yapılmadan önce Türkiye'de yaşantı nasıldı? 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Atatürk inkılaplarının öncesi ve sonrasını karşılaştırma  T.C. Tarihi Cumhuriyet Dönemi
  A) Cumhuriyetin İlanı ve Halifeliğin Kaldırılması:

  1. Cumhuriyetin İlanı ve Mustafa Kemal Paşa'nın ilk Cumhurbaşkanı Seçilişi.

  2. Halifeliğin Kaldırılması ve Bunun Önemi.

  B) Partiler ve Çok Partili Döneme Geçiş Dönemleri:

  1. Cumhuriyet Halk Fırkası.

  2. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Şeyh Sait Ayaklanması.

  3. Mustafa Kemal'e Suikast.

  4. Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı.

  C) İnkılabın Gelişimi, Devlet ve Toplum Kurumlarının Laikleşmesi.

  1. Osmanlı Devletinde Hukuk.

  2. Din-Devlet ilişkisi ve Aşamaları.

  3. Türk Medeni Kanununun Kabulü ve Karakteri.

  D) Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap Hareketleri:

  1. Türk Harflerinin Kabulü.

  2. Tevhid-i Tedrisat Kanunu.

  3. Medreselerin Kaldırılmamsı.

  4. Eğitim-Öğretim Alanında Gelişmeler, (Okullar, Güzel Sanatlar ve Kültür alanında gelişmeler üzerinde durulması)

  5. Yeni Tarih Anlayışı.

  6. Türk Dilinin Gelişmesi.

  E) Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi :

  1. Tekkelerin, Zaviyelerin ve Türbelerin Kapatılması.

  2. Kıyafette Değişiklik.

  3. Soyadı Kanununun Kabulü.

  4. Ölçüler, Saat ve Takvimde Değişiklik.

  5. Kadın Haklarının Kabulü.

  F) Ekonomik Alanda Gelişme:

  1. Milli Ekonominin Kurulması :

  a) Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomi.

  b) Milli Ekonomi İlkesi ve Uygulanması.

  c) Tarım (Köycülük siyaseti, kooperatifçilik, toprak reformu, vergi sistemi üzerinde durulması).

  d) Ticaret (Kabotaj hakkının açıklanması.)

  e) Sanayi ve Madencilik

  2. Bayındırlık Alanında Gelişme.

  3. Sağlık ve Tıp Alanında Gelişme.

  Atatürk inkılaplarının tümü bir bütün oluşturur. Birbirini tamamlarlar.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Mustafa kemal atatürkün inkılapları yapmasının nedeni türkiyenın çok geri kalmasiydi inkılabin yaptıktan sonra bir çok şey degişti bunlardan bir kaç örnek: Kadinlarin oy kullanamasi, hukuk alanında degişiklik osmanlı da yargı işleri din adamları tarafından görülürdü, okul hayatinda özellikle dine önem verilirde bilime önem verilmezdi
 4. CANGÜLER
  Bayan Üye
  Musta Kemal Atatürk ün devrimleri yapmadan önce devlette eğitim seviyesi düşük, kadınların söz sahibi yoktu, sanat alanında eksikler büyüktü, devletin kalkınmadan ve çağdaş bir yapıdan çok uzaktı.

+ Yorum Gönder


atatürk türk toplumunun yaşantısını nasıl değiştirmiştir ve kasa kıtalar,  toplumun atatürk inkılaplarından önceki günlük yaşantısı kısaca