+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Soyadı Yasasının Kabulü Hakkında Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Soyadı Yasasının Kabulü Hakkında Bilgiler
  Soyadı Yasasının Kabulü

  Soyadı yasası 21 Haziran 1934 yılında çıkarılmıştır. Yasanın çıkarılmasıyla her Türk vatandaşı kendisine uygun bir soyadı almakla yükümlü tutulmuştur. Alınacak soyadlar Türkçe olacak, gülünç, ahlaka aykırı, rütbe, memurluk, yabancı ırk ve millet adları kullanılmayacaktı. TBMM 24 Kasım 1934 yılında çıkardığı 2258 sayılı kanunla, Mustafa Kemal’e Türk’ün atası anlamını taşıyan “Atatürk” soyadını Türk milletinin bir şükran ifadesi olarak vermiştir. Yine 1934 yılı içerisinde çıkarılan yasayla insanlar arasındaki ayrıcalıkları belirten ağa, bey, hacı, hafız, paşa, molla, hanımefendi ve hazretleri gibi lakap ve unvanların kullanılması yasaklanmış, böylece soyadı kullanımıyla da yasalar önünde insanların eşit bir hale gelmesi sağlanmıştır. Milli Mücadelede gösterilen başarılardan dolayı verilen madalyaların kullanılması dışında, Osmanlı idarecilerinin verdiği her türlü nişan ve rütbelerin kullanılması yasaklanmıştır. 2. Mrtçlk
  Devamlı Üye

  Soy adı kanunu çıkmadan önce insanlar lakaplarıyla tanınırdı. Bazen bu lakaplar uygunsuzdu. Bu nedenle her Türk vatandaşı diğer modern ülkelerde olduğu gibi kendilerine uygun soy adı kullanma zorunluluğu getirilerek, herkesin soy adı alma hakkı verilmiştir.
 3. CANGÜLER
  Bayan Üye
  Soyadı kanuni yeni Türk milletinin demokratikleşme yolunda atması gereken adımlardan biridir. Böylelikle insanlar lakapları veya babasının adıyla anılacağı yerinde isim soy ismi ile anılacaktı.
+ Yorum Gönder