+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Harf İnkılabı hakkında ansiklopedik bilgi kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Harf İnkılabı hakkında ansiklopedik bilgi kısaca
  Harf İnkılabı hakkında bilgi

  Bir millet için dilin öneminin büyük olduğunu bilen Mustafa Kemal bu nedenle harf devrimini yaparak kültürlü eğitimli insanların yetişmesinde ve Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasında yararlı olmuştur.

  B u eğitim hamlesinin önemli bir aşaması da harf inkılabıdır. Bu inkılapla, Arap alfabesi terk edilmiş ve Batı medeniyetine açılımı sağlayan Latin harfleri kullanılmaya başlanmıştır.

  Arap alfabesi, yüzyıllardır kullanılmasına rağmen, Türk dilinin tam olarak ifade edilmesinde yeterli olmamaktaydı. Örneğin, Türkçede sekiz sesli harf varken bu sayı Arapçada üçtür.

  Türkçenin, Latin harfleriyle yazılması için çeşitli girişimler başlatılmışsa da bu çabalar, tepkiler yüzünden yarıda kalmıştır. II. Meşrutiyet'den sonraki ciddi çalışmalar, Atatürk tarafından esas anlamıyla hayata geçirilmiştir.

  Harf devrimine ilk olarak, 1923'teki İzmir İktisat Kongresi'nde temas edilmiş, Mustafa Kemal'in direktifleriyle 1927 yılından itibaren ciddi bir hazırlık dönemi başlamıştır. Atatürk, 9 Ağustos 1928'de, yeni Türk harflerinin kabul edileceğini açıklamıştır. Bu konuda: "Vatandaşlar, yeni Türk harflerini çabuk öğreniniz Bütün millete, köylüye, çobana, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu bir yurtseverlik ve milliyetçilik görevi biliniz" diyen Mustafa Kemal, sözlerine şöyle devam etmiştir: "Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki, bir milletin, bir heyet-i içtimaiyenin yüzde onu, yirmisi okuma yazma bilir, yüzde sekseni, doksanı bilmezse bu ayıptır. Bundan insan olanların utanması lazımdır. Bu millet utanmak için yaratılmış bir millet değildir. İftihar etmek için yaratılmış, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir. Fakat milletin yüzde sekseni okuma yazma bilmiyorsa, bu hata bizim değildir. Türk'ün seciyesini anlamayarak kafasını bir takım zincirlerle saranlarındır."

  Artık mazinin hatalarını kökünden temizlemek zamanındayız. Hataları tashih edeceğiz. Bu hataların tashih olunmasında bütün vatandaşların faaliyetini isterim. En nihayet bir sene içinde bütün Türk heyet-i içtimaiyesi yeni harfleri öğrenecektir. Milletimiz yazısıyla, kafasıyla, bütün medeni dünyanın yanında olduğunu gösterecektir."

  Atatürk, harf devrimi konusundaki gelişmeleri görmek için gezilere çıkmış, halkın yeni harfleri öğrenmesi için, bir öğretmen olarak onlara öncülük etmiş ve "Başöğretmen" olarak anılmıştır. 2. Mrtçlk
  Devamlı Üye

  Harf inkılabı Atatürk'ün yapmış olduğu yeniliklerden biridir. Harf inkılabı eğitim alanın yapılan bu yenilikle Arapça harfler yerine Latin alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. Yeni nesiller yeni alfabe ile okuma yazma öğrenmeye başlamıştır.
+ Yorum Gönder


sanayi inkılabı hakkında bilgi,  harf inkılabı kısa bilgi,  harf inkılabı kısaca