+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Atatürk Dönemi'nde Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Atatürk Dönemi'nde Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri
  Atatürk Dönemi'nde Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

  Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri


  - Milli sınırlarımız içinde kalmak ve gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamak
  - Bağımsızlığımıza ve sınırlarımıza saygı duyan devletlerle iyi ilişkiler kurmak, diğer devletlerin içişlerine karışmamak ve kendi içişlerimize karışılmasına fırsat vermemek
  - Devletlerarası sorunları hukuka dayalı olarak barışçı yollardan çözümlemek
  - Ulusun hayatı tehlikede olmadıkça savaşa girmemek
  - Milli sınırlarımız içinde herşeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak varlığımızı devam ettirmek
  - Dış politika ve diplomaside bilim ve teknolojiyi yol gösterici olarak kullanmak ve dünyadaki gelişmeleri göz önünde tutmak
  şeklinde özetlenebilir. Atatürk “Yurtta sulh, cihanda sulh” vecizesiyle iç ve dış politikada barışı benimsediğini ortaya koymuştur.
 2. Zarafet
  Üye

  Tarımdaki gelişmeler bu sektördeki nüfus ihtiyacını azaltarak bu nüfusun kentlere göç etmesine neden oldu. Böylece kent sanayisine hazır işgücü oluştu. Sanayi Devrimi, fiziki sermayenin genişlemesine ve emek verimliliğinin geniş çapta artmasına yol açan bir süreçti.
 3. CANGÜLER
  Bayan Üye
  Atatürk döneminde dış politikamız daha çok bize yakın olan bağımsızlığımıza zarar veren devletlerden çekinmek bize dost olan devletlerle siyasi ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmek esas alınmıştır.
+ Yorum Gönder


atatürk dönemi türk dış politikası temel ilkeleri ve amaçları,  atatürk dönemi türk dış politikasının temel esasları,  atatürk dönemi türk dış politikasının temel ilkeleri,  atatürk dönemi türk dış politikası temel ilkeleri,  atatürk dönemi türk dış politikası temel esasları,  atatürk dönemi dış politikasının temel ilkeleri