+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Atatürk ilkeleri ile alakalı olarak gerçekleştirilen bazı devrimler (İnkılaplar) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Atatürk ilkeleri ile alakalı olarak gerçekleştirilen bazı devrimler (İnkılaplar)
  Atatürk ilkeleri ile ilgili gerçekleştirilmiş olan devrimlerden bazıları

  Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili olan bazı devrimler (yenilikler):
  -Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
  -Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi (1934)

  Milliyetçilik ilkesi ile ilgili olan bazı devrimler (yenilikler):
  -İstiklal Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921)
  -Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin kurulması (Türk Tarih Kurumunun Kurulması) (12 Nisan 1931)
  -Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin Kurulması (Türk Dil Kurumunun Kurulması) (12 Temmuz 1932)

  Halkçılık ilkesi ile ilgili olan bazı devrimler (yenilikler):
  -Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü (17 Şubat 1926)
  -Aşar Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925)

  Laiklik ilkesi ile ilgili olan bazı devrimler (yenilikler):
  -Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
  -Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
  -Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)

  İnkılapçılık (Devrimcilik) ilkesi ile ilgili olan (yenilikler):
  -Yapılmış olan bütün yenilikleri kapsar.

  Devletçilik ilkesi ile ilgili olan bazı devrimler (yenilikler):
  -Ülkedeki karayolları, havaalanları, demiryolları ve limanların yapımı.
  -1.Beş Yıllık Kalkınma Planı.
  -Devletin banka kurması.
 2. Zarafet
  Üye

  Aynı vatan toprakları üzerinde yaşayan insanların birbirlerini sevmesi ve vatanına sahip çıkmasıdır. Atatürk'ün Milliyetçiliği aynı zamanda geniş bir hoşgörüye de sahiptir.
+ Yorum Gönder