+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda TBMM’nin açılması hangi ilkeye dayanır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  TBMM’nin açılması hangi ilkeye dayanır








  TBMM’nin açılması

  TBMM’nin açılması hangi ilkeye dayanır

  Cumhuriyetçilik ilkesine








 2. Zarafet
  Üye





  Cumhuriyetçilik ilkesinin en önemli maddesi; Cumhuriyet rejimi, demokratik ve insan haklarına saygılı bir devlet şeklidir. Türk milletinin tabiatına ve adetlerine en uygun yönetim şeklidir. Cumhuriyet yönetiminin tüm organlarıyla her tehlikeye karşı korunması gerekir. Önemli olan cumhuriyeti korumaktır.




+ Yorum Gönder