+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Atatürkün Önderliğinde Hukuk Alanında Hangi Yenilikler Oldu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Atatürkün Önderliğinde Hukuk Alanında Hangi Yenilikler Oldu
  Atatürkün Önderliğinde Hukuk Alanında Hangi Yenilikler Oldu?
  Cumhuriyet öncesinde yargı işleri din adamları tarafından görülürdü.
  Kadı adı verilen yargıçlar din kurallarına göre karar verirdi.
  Hukuk alanında yapılan değişiklikle eski mahkemeler kapatıldı.
  Eski yasalar yürürlükten kaldırıldı.

  Uygar ulusların yasaları örnek alınarak boşanma, miras, ceza hukuku yeniden düzenlendi.

  Hukuk devrimi ile kadın - erkek arasında eşitlik sağlandı.

  Miras konusunda kadın ve erkek eşit pay almaya başladı.

  Kadınlar da erkekler gibi seçme ve seçilme hakkına kavuştu.
 2. Zarafet
  Üye

  Hukuk alanında yapılan değişiklikler Eski yasalar yürürlükten kaldırıldı. Ceza Kanunu İtalya’dan alınarak ilan edildi. Ayrıca laikliğin hukuk düzenine uygulanması da gerçekleşmiştir.
+ Yorum Gönder


atatürkün önderliğinde hukuk alanında