+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Atatürkün Türk Dilinin Gelişmesi İçin Yaptığı Çalışmalar Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Atatürkün Türk Dilinin Gelişmesi İçin Yaptığı Çalışmalar Nelerdir
  Atatürkün Türk Dilinin Gelişmesi İçin Yaptığı Çalışmalar Nelerdir
  Atatürk, öncülüğünü yaptığı çağdaşlaşma hareketinde, dil bağımsızlığını, siyasal ve ulusal bağımsızlığın ayrılmaz parçası olarak değerlendirmiştir.

  Atatürk, Cumhuriyetin ilanıyla başlayan ve Ulusumuzu çağdaş dünyanın evrensel değerleriyle buluşturmayı amaçlayan çok yönlü girişiminde Türkçenin yalınlaştırılmasına, dilimizin gerçek kimliğine kavuşturulmasına ve yabancı sözcüklerden arındırılmasına büyük önem vermiştir. Yüce Atatürk, dilimizin başka dillerin etkisinden kurtarılması yönünde bugün de şükranla andığımız, öngörülü çalışmalarda bulunmuştur.

  Dilde gerçekleştirilen devrimle Ulusumuz, farklı düşünce sistemleri ve yeni yaşam biçimleriyle tanışmış, öz değerlerini evrensel değerlerle buluşturabilmiştir.

  Atatürk''ün ve devrimlerinin amaçladığı, toplumumuzu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma düşüncesi, ancak dilimizin, bu düzeyin gerektirdiği kavram, sözcük ve terimleri karşılayacak kültür, sanat ve bilim dili durumuna getirilmesiyle gerçekleştirilebilmiştir.

  1931 yılının ilkbaharında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün özlemlerinden biri olan, Türk tarihini inceleyecek bir kurum gerçekleştirilmiş, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kurulmuş (15 Nisan 1931) ve ertesi yıl da ilk bilimsel toplantısını düzenleyerek bilim dünyasına ayak basmıştır (2-11 Temmuz 1932). Toplantının son gecesinde, tarihimizle olduğu kadar dilimizle de ilgilenen bu cemiyetin bazı üyeleri Gazinin koruyucu başkanlığı altında toplanacak ve su kutsal buyruğun doğrultusunda ikinci bir “Cemiyet”in kuruculuğuna öncülük edecektir:

  “Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti gibi bir de ona kardeş bir dil cemiyeti kuralım. Adi Türk Dili Tetkik Cemiyeti olsun.”
  Ertesi gün (12 Temmuz 1932) İçişleri Bakanlığına verilen kuruluş dilekçesinde Samih Rıfat başkan, Ruşen Eşref Ünaydın sekreter, Celâl Sahir Erozan ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu üye olarak görülüyordu. Mustafa Kemal’in ikinci özlemi de gerçekleşiyordu. Artık Türk Dili Tetkik Cemiyeti de kurulmuştu. Bu gün uzun yıllar boyunca kuruluş günü olarak kutlanır. Son kutlanışı ise 12 Temmuz 2001’dedir. (bk. Türk Dili, 2000 / II, 596, Ağustos 2001).
  O günkü adıyla “nizamname” olan tüzükte Kurumun amacı ortaya konulurken bu amaca ulaşmak için tutulacak yol da belirtiliyordu. Bu yollardan dördüncüsünde söyle deniliyordu: “Cemiyet mesaisinin semerelerini her türlü yollardan nesre çalışmak.”

  Bu arada ilk Türk Dili Kurultayı’nın toplanması kararlaştırılmış ve bir tarih belirlenmiştir: 26 Eylül-5 Ekim 1932.
 2. Zarafet
  Üye

  Atatürk, Türk dilini kendi öz benliğine kavuşturmak için Türk Dil Kurumu nu kurdu. Orhun abidelerindeki Türkçe’ye bakarak, Türk dilinin tarih itibariyle daha eski zamanlara götürülebileceği fikrini vermektedir.
 3. CANGÜLER
  Bayan Üye
  Mustafa Kemal Atatürk türk dilinin gelişebilmesi amacıyla tdk yı kurmuş türkçemize girmiş olan yabancı kelimeleri türkçeleştirip türkçeye adepte ederek türkçeleştirmiş ve ölümünden sonra mirasının bir kısmını türk dil kurumuna bırakmıştır.
+ Yorum Gönder


atatürkün türk dilinin gelişmesi için yaptığı çalışmalar,  atatürkün türk dilini geliştirmek için yaptığı çalışmalar,  atatürkün türk dilinin gelişimi ile ilgili yaptığı çalışmalar,  ataturkun turk dilini gelistirmek icin yaptigi calismalar,  atatürkün türk dilinin gelişmesi için yaptığı çalışmalar nelerdir,  atatürkün türk dilinin gelişmesi için yaptıkları