+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Yaptığı Yenilikler Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Yaptığı Yenilikler Nelerdir
  Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Yaptığı Yenilikler Nelerdir  Büyük zaferden sonra çağdaş bir eğitim sisteminin kurulması için düşündüklerini uygulamaya koydu Bu amaçla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 Mart 1924'te Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu kabul edildi

  YENİ TÜRK HARFLERİN KABULÜ

  1 Kasım 1928'de, yeni Türk harflerinin kabulüne ilişkin kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi Kanunun kabul edilmesinden sonra geniş halk kitlelerine okuma yazma öğretmek üzere Millet Mektepleri açıldı.Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmeni ilân edildi (24 Kasım 1928)

  Siyasal Yenilikler

  Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
  Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
  Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

  Toplumsal Yenilikler

  Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
  Şapka ve kıyafet yeniliği (25 Kasım 1925)
  Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
  Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)
  Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
  Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)

  Hukuk Yeniliği

  Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
  Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

  Eğitim ve Kültür Alanındaki Yenilikler
  Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
  Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
  Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)
  Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)

  Ekonomi Alanında Yenilikler
  Aşârın kaldırılması
  Çiftçinin özendirilmesi
  Örnek çiftliklerin kurulması
  Sanayiyi Teşvik Kanunu'nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
  I. ve II. Kalkınma Planları”nın (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması Soyadı Kanunu gereğince, 24 Kasım 1934”de TBMM”nce Mustafa Kemale Atatürk soyadı verildi.
 2. Asel
  Bayan Üye

  Atatürkün Cumhuriyet sonrası yaptığı yenilikler hakkında bilgi verir misiniz?  A) Cumhuriyetin İlanı ve Halifeliğin Kaldırılması:
  1 Cumhuriyetin İlanı ve Mustafa Kemal Paşa’nın ilk Cumhurbaşkanı Seçilişi
  2 Halifeliğin Kaldırılması ve Bunun Önemi
  B)Partiler ve Çok Partili Döneme Geçiş Dönemleri:
  1 Cumhuriyet Halk Fırkası
  2 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Şeyh Sait Ayaklanması
  3 Mustafa Kemal’e Suikast
  4 Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı
  C) İnkılabın Gelişimi, Devlet ve Toplum Kurumlarının Laikleşmesi

  1 Osmanlı Devletinde Hukuk
  2 Din-Devlet ilişkisi ve Aşamaları
  3 Türk Medeni Kanununun Kabulü ve Karakteri
  D) Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap Hareketleri:
  1 Türk Harflerinin Kabulü
  2 Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  3 Medreselerin Kaldırılmamsı
  4 Eğitim-Öğretim Alanında Gelişmeler, (Okullar, Güzel Sanatlar ve Kültür alanında gelişmeler üzerinde durulması)
  5 Yeni Tarih Anlayışı
  6 Türk Dilinin Gelişmesi
  E) Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi :
  1 Tekkelerin, Zaviyelerin ve Türbelerin Kapatılması
  2 Kıyafette Değişiklik
  3 Soyadı Kanununun Kabulü
  4 Ölçüler, Saat ve Takvimde Değişiklik
  5 Kadın Haklarının Kabulü
  F) Ekonomik Alanda Gelişme:
  1 Milli Ekonominin Kurulması :
  a) Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomi
  b) Milli Ekonomi İlkesi ve Uygulanması
  c) Tarım (Köycülük siyaseti, kooperatifçilik, toprak reformu, vergi sistemi üzerinde durulması)
  d) Ticaret (Kabotaj hakkının açıklanması)
  e) Sanayi ve Madencilik
  2 Bayındırlık Alanında Gelişme
  3 Sağlık ve Tıp Alanında Gelişme

 3. CANGÜLER
  Bayan Üye
  Atanın Cumhuriyettin ilanından sonra devleti daha çağdaş özgür bir ülke halime getirebilmek amacıyla hukuk alanında insanlara özellikle kadınlarımıza önem vererek sosyal hayata katmış, eğitim alanında yapmış olduğu çalışmalarla daha eğitimli kültürlü insanların varlığı ve önemini ortaya koymuştur.
+ Yorum Gönder


cumhuriyetten sonra yapılan yenilikler,  atatürkün cumhuriyetten sonra yaptığı yenilikler,  atatürkün cumhuriyet sonrası yaptığı yenilikler,  atatürkün cumhuriyetten sonra yaptığı yenilikler nelerdir,  cumhuriyet sonrası yenilikler,  cumhuriyetten sonraki yenilikler