+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Atatürkün milli egemenlik konusunda yapmış olduğu konuşma ve yazıları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Atatürkün milli egemenlik konusunda yapmış olduğu konuşma ve yazıları
  Atatürkün milli egemenlik konusunda yapmış olduğu konuşma ve yazıları


  Atatürk.jpg
  Atatürkün Milli Egemenlikle İlgili Sözleri
  Egemenlik hiçbir mâna hiçbir şekil ve hiçbir renkte ve işarette ortaklık kabul etmez.
  1922

  Toplumda en yüksek hürriyetin en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak ve ancak tam ve kat’î mânasiyle millî egemenliğin kurulmuş bulunmasına bağlıdır. Bundan ötürü hürriyetin de eşitliğin de adaletin de dayanak noktası millî egemenliktir. Toplumumuzda devletimizde hürriyet sonsuzdur. Ancak onun hududu onu sonsuz yapan esasın korunmasıyla mevcut ve çevrilidir.
  1923

  Bir insan belki kendi arzusiyle şahsî hürriyetini yok etmek ister fakat bu teşebbüs koca bir milletin hayatına ve hürriyetine zarar verecekse muazzam ve şerefle dolu bir millet hayatı bu yüzden sönecekse ve o milletin çocukları ve torunları bu yüzden yok olacaksa bu teşebbüsler hiçbir vakit meşru ve kabule değer olamaz. Ve hele böyle bir hareket hiçbir vakit hürriyet namına müsamaha ile telâkki edilemez.
  1923

  Hiç şüphe yok devletimizin ebedi müddet yaşaması için memleketimizin kuvvetlenmesi için milletimizin refah ve mutluluğu için hayatımız namusumuz şerefimiz geleceğimiz için ve bütün kutsal kavramlarımız ve nihayet her şeyimiz için mutlaka en kıskanç hislerimizle bütün uyanıklığımızla ve bütün kuvvetimizle millî egemenliğimizi muhafaza ve müdafaa edeceğiz.
  1923

  Millî emeller millî irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil bütün millet fertlerinin arzularının emellerinin bileşkesinden ibarettir.
  1923

  Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
  1923

  Kuvvet birdir ve o milletindir.
  1937

  Millî egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir taç ve tahtlar yanar yok olur. Milletlerin esareti üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmağa mahkûmdurlar.
  1929

  Bir millet varlığı ve hukuku için bütün kuvvetiyle bütün fikri ve maddî güçleriyle alâkadar olmazsa bir millet kendi kuvvetine dayanarak varlığını ve bağımsızlığını temin etmezse şunun bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz. Millî hayatımız tarihimiz ve son devirde idare tarzımız
  www.alasayvan.net/ buna pek güzel delildir. Bu sebeple teşkilâtımızda millî güçlerin etken ve millî iradenin hâkim olması esası kabul edilmiştir. Bugün bütün cihanın milletleri yalnız bir egemenlik tanırlar: Millî egemenlik…
  1920

  Dünyanın belli başlı milletlerini esaretten kurtarmak için egemenliklerine kavuşturan büyük fikir akımları köhne müesseselere ümit bağlayanların çürümüş idare usullerinde kurtuluş kuvveti arayanların amansız düşmanıdır.
  1923

  Arkadaşlar! Türkiye devletinde ve Türkiye devletini kuran Türkiye halkında tacidar yoktur diktatör yoktur! Tacidar yoktur ve olmayacaktır. Çünkü olamaz.
  1923

  Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi vicdani ve mevcudiyetidir.
  1923

  Egemenliğine doğrudan doğruya sahip olmanın kıymetini pek iyi anlayan ve pek iyi bilen millet bu mukaddes egemenliğine karşı başgösterecek her tehliaaai kahredecektir.
  1923

  Millî egemenlik uğrunda canımı vermek benim için vicdan ve namus borcu olsun.
  1923

  Kendilerine bir milletin tahili bırakılan adamlar milletin kuvvet ve kudretini yalnız ve ancak yine milletin hakikî ve elde edilmesi mümkün menfaatleri yolunda kullanmakla görevli olduklarını bir an hatırlarından çıkarmamalıdırlar. Bu adamlar düşünmelidirler ki bir memleketi zabt ve
  www.alasayvan.net/ işgal etmek o memleketin sahiplerine hâkim olmak için kâfi değildir. Bir milletin ruhu zabtolunmadıkça bir milletin azim ve iradesi kırılmadıkça o millete hâkim olmanın imkânı yoktur. Halbuki asırların getirdiği bir millî ruha hiçbir kuvvet mukavemet edemez.
  1924

  Mahkûm olmak istemeyen bir milleti esareti altında tutmağa gücü yetecek kadar kuvvetli müstebitler artık dünya yüzünde kalmamıştır.
  1924

  Büyük Millet Meclisi Türk milletinin asırlar süren aramalarının özeti ve onun bizzat kendisini idare etmek şuurunun canlı bir timsalidir.
  1923

  Türk milleti mukadderatını Büyük Millet Meclisinin kifayetli ve vatanperver eline tevdi ettiği günden itibaren karanlıkları sıyırıp kaldırmış ve ümitle istikbale yönelmiştir.
  1923

  Yeni Türkiye Hükümetinin öz cevheri millî hâkimiyettir. Milletin kayıtsız ve şartsız hâkimiyetidir.
  1923

  Gerek askerlik gerekse siyaset hayatımın bütün devir ve safhalarını dolduran mücadelelerimde daima hareket düsturum millî iradeye dayanarak milletin vatanın muhtaç olduğu gayelere yürümek olmuştur.
 2. Zarafet
  Üye

  Bir milletin kendi kendini idare etmesi, kendine hükümet edecek heyeti seçmesi anlamına gelmektedir. Mustafa Kemal Atatürk liderleğinden gerçekleşmidir. Milli egemenlik düşüncesi ilk defa Fransız düşünürü Jean Jaques Rousseau tarafından ortaya atılmış.
 3. CANGÜLER
  Bayan Üye
  Mustafa Kemal için milli egemenlik ve bağımsızlık vazgeçilmez bir unsurdur çünkü türk milleti esaret altında yaşayamıyacağının farkında olmuş ve bu nedenle mişlli egemenliğe ve bagımsızlıga canı pahsına önem vermiştir.
+ Yorum Gönder


atatürkle ilgili çeşitli resimler