+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Milli Egemenliği Zorunlu Kılan Nedenler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Milli Egemenliği Zorunlu Kılan Nedenler
  Milli Egemenliği Zorunlu Kılan Nedenler


  Atatürk; milli bağımsızlık mücadelesinin başarıya ulaşmasını sağlamak için , tek çözüm yolu milletin azim ve kararını , milletin egemenliğini , milletin iradesini dikkate alarak , yeni kurulan Devletin milli egemenlik , milli irade gibi esaslara dayanmasını gerekli görmüştür .

  1919 Amasya Bildirisi ile ilan olunan , “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” parolası Erzurum ve Sivas Kongrelerinden geçerek , 23 Nisan 1920'de kurulan T . B . M . M . 'nin ve yeni kurulan Devletin temel dayanağı olmuştur .

  Türkiye'de milli egemenlik , menşeini ilahi iradede bulan ve millet haklarını gasbeden Osmanlı Devleti'nin Sultan-Halifesine karşı bir tepki olarak doğmuştur .İstibdadı , zor ve baskı idaresini yıkıp millet iradesine dayanan demokratik rejimi yerleştirmek , Türk İnkılabı'nın ülküsü olmuştur .

  Milli irade , milli egemenlik gibi kavramları siyasi hayatımıza Milli Mücadele ile birlikte girmiştir . Egemenliğin padişaha değil , bir sınıf veya bir zümreye değil , Türk Milleti'ne ait olduğu zihniyetini devlet hayatımıza kazandıran Atatürk olmuştur .
 2. Zarafet
  Üye

  Genel anlamda Milli Egemenlik; millet düzeyine erişmiş bir toplumda hürriyetlerin, eşitliğin ve adaletin devamlı ve kesintisiz olarak sağlanması açıklanması ve örgütlenmesidir. Atatürkün seesiği gibi “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Ulusun Olacaktır” ilkesi doğrultusunda hiç bir güç, hiç bir iç ve dış kuvvet bu hakkı ulusun elinden alamaz.
+ Yorum Gönder