+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Cumhuriyet ve atatürk ile ilgili kompozisyon örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Cumhuriyet ve atatürk ile ilgili kompozisyon örnekleri
  cumhuriyet ve atatürk ile ilgili kompozisyon örneği


  Atatürk’ün cumhuriyeti devletin siyasi rejimi olarak seçmesinin bir nedeni, uzun yıllardan beri cumhuriyetin özlemini duyduğu siyasi bir rejim olmasındandır Cumhuriyet rejimi, Atatürk’ün gençlik çağlarından beri Türkiye’yi çağdaş ve modern bir ülke haline getirmek için düşündüğü tek siyasi rejimdir

  Mustafa Kemal genç kolağası iken bile 1908 inkılabı ile tatmin olmamış “İnkılabı bizzat kendisinin tamamlayacağını” ifade etmiştir

  Cumhuriyet tamamen Atatürk’ün karakterine uygun bir rejimdir Büyük Önderin belirttiği gibi, “Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir Ben milletimin ve büyük ecdadımın en kıymetli mirasından olan istiklâl aşkı ile yaratılmış bir adamım Çocukluğumdan bu güne kadar ailevi, hususi ve resmi hayatımın her safhasını yakından tanıyanlarca bu aşkım bilinir Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın yerleşmesi ve yaşaması mutlaka o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olmasına bağlıdır Ben şahsen bu saydığım özelliklere çok ehemmiyet veririm ve bu özelliklerin kendimde varlığını iddia edebilmek için milletimin de aynı özellikleri taşımasını şart ve esas bilirim” Cümlelerinin özünde cumhuriyet rejiminin getirdiği özgürlük ve bağımsızlık yatmaktadır

  Atatürk’e göre, Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare cumhuriyet idaresidir Yine Atatürk, “Çağdaş bir Cumhuriyet kurmak demek, milletin insanca yaşamasını bilmesi, yaşamın neye bağlı olduğunu bilmesi demektir” Demek suretiyle de cumhuriyet rejiminin insana verdiği değere dikkati çekmiştir.

  Cumhuriyet, millet egemenliği ile bağdaşabilen tek rejimdir Atatürk’e göre, “Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir”.

  Türk fikir ve siyasi hayatında ilk defa devlet şekli olarak cumhuriyeti cesaretle telaffuz eden ve savunan Atatürk olmuştur En gelişmiş modern devlet şekli olan cumhuriyet hakkında Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılını kutlarken “Az zamanda çok ve büyük işler yaptık Bu işle..rin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir” Diyerek cumhuriyetin ne derece önemli olduğunu bir kez daha Türk halkına hatırlatmıştır

  Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk ilke ve inkılaplarının izinde, dünya barışını savunan ve bağımsızlığı ön planda tutan bir ülke olarak, varlığını sonsuza dek devam ettirecektir
 2. CANGÜLER
  Bayan Üye

  Mustafa Kemalin bizleri bırakmış olduğu parlayan güneşidir " Cumhuriyet" .. Cumhuriyet bizim için bu yatan için bir güneştir. Bizim bu hiçbir zaman sönmeyecek olan emanete sahip çıkmalı atamızın ileri görüşlüğü ile devrimlerle çağdaş uygarlık seviyesine çıkmalıyız.
+ Yorum Gönder


atatürk ve cumhuriyet ile ilgili kompozisyon,  atatürk ve cumhuriyet ile ilgili kompozisyon örnekleri,  atatürk ve cumhuriyet konulu kompozisyon,  atatürk ve cumhuriyet kompozisyon,  cumhuriyet ve atatürk kompozisyon,  atatürk ve cumhuriyet kompozisyon örnekleri