+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Türkiyede Egemenlik Milletindir İlkesi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Türkiyede Egemenlik Milletindir İlkesi nedir
  Türkiyede Egemenlik Milletindir İlkesi nedir  Türkiye'de milli egemenlik fikri ilk kez, padişahın cülusunda "anayasaya riayet ve vatana ve millete sadakat" yemini etmesini zorunlu kılan 3 Ağustos 1909 tarihli Kanun-ı Esasi (anayasa) değişikliğiyle gündeme geldi. 1876 Anayasası'nda hükümranlık hakkının temelleri tanımlanmamış, sadece bu hakkın "eski usul gereğince" Osmanlı hanedanından bir kimse tarafından kullanılacağı belirtilmişti. 1909 Anayasa değişikliğiyle hükümranlık hakkı vatan ve millete sadakat koşuluna bağlanıyor, "vatan ve milletin" anayasa yoluyla ifade bulan üstünlüğü teyit ediliyordu.

  Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi'nin 20 Ocak 1921'de kabul ettiği Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun birinci maddesi, "Hakimiyet bila kayd ü şart milletindir" (egemenlik koşulsuz ve sınırsız olarak ulusundur) ilkesini ilan ederek radikal bir adım attı.

  Bu ilke, öncelikle padişaha ve onun şahsında somutlaşan geleneksel güçler dengesine verilmiş bir cevaptı. "Milleti" temsil ettiği kabul edilen Meclis'in, kendi dışında hiçbir güç ve irade tanımadığı bildiriliyordu.
 2. CANGÜLER
  Bayan Üye

  Türk milletinin bağımsızlığı için saltanatın ve halifeliğin kaldırılması gerekiyordu. Saltanat kaldırılarak milletin bu ilkeye hazırlamış ardından Cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılmasından sonra Milletin bağımsızlığı ve özgürlüğü kendi eline vermiştir.
+ Yorum Gönder